fbpx

Medal Wojska

Medal Wojska został ustanowiony dekretem Prezydenta RP na Uchodźctwie 3 lipca 1945. Przeznaczony dla żołnierzy wojsk lądowych PSZ na Zachodzie. Mógł być nadany czterokrotnie, za czyn przynoszący szczególne korzyści wojskom lądowym, a wykraczającym poza normalne obowiązki i za sumienną służbę w czasie wojny. W tym wypadku pierwsze nadanie mogło nastąpić po 6 miesiącach nieprzerwanej służby w jednostkach biorących udział w walce, a kolejne za okresy 12-miesięczne. Czas służby liczono od 1 września 1939. Medal nadawał Prezydent RP na Uchodźctwie, a od września 1945 także Szef Sztabu Głównego, dowódcy 1 i 2 Korpusu i Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie. Medal nie był uznawany w PRL. Dopiero w 1992 został włączony do polskiego systemu odznaczeń z jednoczesną decyzją o zakończeniu nadawania. Medal jest wybity z jasnego brązu. Kolejne nadania odznaczano brązowymi listewkami nakładanymi na wstążkę.

dar: Zofiia Mikołajewska
sygnatura: MAK/483/1/MF