fbpx

Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. „w celu nagradzania zasług położonych dla Państwa”. Posiada trzy stopnie (złoty, srebrny i brązowy), z których każdy może być nadawany czterokrotnie. Następne nadania uwidaczniane są na wstążce przez umieszczenie na niej okucia w formie listewki metalowej zależnie od stopnia posiadanego Krzyża.

Krzyż Zasługi z mieczami był odmianą odznaczenia wprowadzoną dekretem Prezydenta RP z dnia 19.X.1942 r., które było nadawane: „W czasie wojny, celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych”. Od Krzyża Zasługi (sprzed 1939 r.) różnił się tylko dodanymi nad krzyżem dwoma skrzyżowanymi mieczami. Odznaczenia były wybijane z brązu, odpowiednio do klasy srebrzone lub złocone i emaliowane.

sygnatury:
MAK/602/MF (Krzyż Zasługi)
MAK/918/MF (Krzyż Zasługi z Mieczami)