fbpx

Krzyż i Medal Niepodległości

Krzyż, Medal i baretka zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku w celu „odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918 – 1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski”. W drodze późniejszej nowelizacji, mógł być także nadawany osobom, które zasłużyły się czynnie podczas odzyskiwania Zaolzia w 1938. Projektantem odznaczenia był artysta malarz prof. Mieczysław Kotarbiński, a wykonawcą większości pracownia Wiktora Gontarczyka w Warszawie.

Odznaczenie posiadało trzy klasy, wstążka dla wszystkich klas jest jednakowa:

  • Krzyż Niepodległości z Mieczami 
  • Krzyż Niepodległości 
  • Medal Niepodległości 

Odznaczenia były wybite z brązu, krzyże dodatkowo złocone i emaliowane.

sygnatury: MAK/597/MF (krzyż), MAK/598/MF (medal)