fbpx

Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

Medal został ustanowiony w 1963 r., jako wyróżnienie dla osób lub rodzin, ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej.

Nadawany jest przez Instytut Pamięci Bohaterów i Męczenników Jad Waszem w Jerozolimie, na wniosek osoby uratowanej, lub jej krewnych. Kandydat nie może być Żydem, a pomocy udzielał całkowicie bezinteresownie, z narażeniem życia lub wolności. Odznaczony otrzymuje imienny medal i dyplom, a jego nazwisko umieszczane jest na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Waszem. Może również otrzymać honorowe obywatelstwo Izraela. Początkowo mógł również zasadzić drzewo w Ogrodzie Sprawiedliwych, ale obecnie nie praktykuje się tego z powodu braku miejsca. Medal może być nadany również pośmiertnie.

Nazwa medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” („Chasid Umot ha-Olam”) wywodzi się z pochodzącego z tradycji żydowskiej określenia dobrego i pobożnego człowieka nie będącego Żydem. Natomiast dewiza medalu „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” („mi sze-hicil nefesz achat ke-ilu hicil olam u-mlo’o”) , to uproszczony cytat z Talmudu: „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a). Dewiza ta jest napisana po hebrajsku na awersie medalu, wokół wizerunku globu.

Medal jest wybity w miedzioniklu. Wręczany jest w pudełku z drewna oliwnego.