fbpx
Wojna i propaganda w plakacie 1939-1989

Wojna i propaganda w plakacie 1939-1989

Wiele wynalazków powstało w wyniku zapotrzebowania armii. Wojskowym zawdzięczamy nie tylko fabryczne patenty, ale także techniki wykorzystywane we współczesnej reklamie. Podczas II wojny światowej propaganda stosowana była na wielką skalę. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zachęca, aby zobaczyć jak wyglądały plakaty z tego okresu oraz kreacje powojenne, które wykorzystywały retorykę wojenną.

„Nie ustaniem w walce, siłę słuszności mamy i mocą tej słuszności wytrwamy i wygramy” – to hasło jednego spośród 40 plakatów prezentowanych na wystawie. Druk wydany w Londynie nawiązywał wprost do pieśni Związku Polaków w Niemczech, która powstała wraz z narodzinami Rodła – znaku z którym identyfikowała się polska mniejszość na terenie III Rzeszy. Od 3 kwietnia można zobaczyć więcej tego typu haseł i nawiązań. Ściany muzealnego dziedzińca wypełniają reprodukcje wybranych afiszy, z których większość pochodzi z lat 1939-45. Na wystawie można porównać zastosowane rozwiązania, ponieważ plakaty reprezentują zarówno polską propagandę wojenną i propolską propagandę na Zachodzie, ale także propagandę niemiecką skierowaną do Polaków, a także propagandę komunistyczną oraz PRL-owską. Plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, Galerii Plakatu w Krakowie oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Wystawa otwarta 3 kwietnia br. jest narracją o środkach i narzędziach za pomocą których walczące strony chciały przekonać do swych racji. Zwiedzający, znając już bieg historii, samodzielnie ocenią na ile zaprezentowane przykłady wywarły zamierzony przez ich twórców i kolporterów efekt.

Do tematyki wystawy nawiązuje również II edycja konkursu „Zwycięski orle nasz leć”. Prace plastyczne, literackie i filmowe w temacie działalności propagandowej Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej nadsyłać można do 19 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Muzeum >>>

W środę 27 kwietnia o godz. 18:00 Muzeum AK zaprasza również na pokaz filmu „Walka bez broni”, który zaprezentowany będzie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Gościem spotkania będzie kurator wystawy, którą oglądać można do końca września.

„Wojna i propaganda w plakacie 1939-1989”
kurator wystawy: Izabela Cisek