fbpx
Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941

Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941

Na wystawę składa się 30 paneli, które w przystępny i atrakcyjny graficznie sposób przybliżają historię jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Żywiecczyzny. Wystawa prezentuje nie tylko krok po kroku sam przebieg akcji wysiedleńczej, ale także między innymi: proces aneksji ziem Żywiecczyzny do Rzeszy Wielkoniemieckiej, założenia organizacji oraz germanizacji tych ziem według idei narodowosocjalistycznej, strukturę narodowościową i gospodarczą powiatu, sylwetki pomysłodawców oraz wykonawców akcji wysiedleńczej, a także próbę oszacowania skutków przeprowadzonej akcji oraz późniejszych losów wysiedlonych mieszkańców Żywiecczyzny. Przy stworzeniu wystawy wykorzystano unikalne dokumenty oraz fotografie pochodzące między innymi ze zbiorów: Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Katowicach, Archiwum IPN w Warszawie, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz jego Oddziału w Żywcu, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Miejskiego w Żywcu – Stary Zamek, Archiwum Federalnego w Berlinie-Lichterfelde, a także Archiwum Federalnego Oddział w Ludwigsburgu (tekst prezentacji ze strony katowickiego Oddziału IPN).

Na wystawę zapraszamy na pierwsze piętro Muzeum AK w Krakowie.

Wystawa czynna od 8 stycznia do 31 marca 2015 w godzinach otwarcia Muzeum.

„Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941” (wystawa wypożyczona od katowickiego oddziału IPN).