fbpx
Akcja „Burza” w Małopolsce

Akcja „Burza” w Małopolsce

Śladem Armii Krajowej i Mapa Akcji „Burza” w Małopolsce

Akcja „Burza” rozpoczęła się w styczniu 1944 r. w związku z wkroczeniem Armii Czerwonej na Wołyń. Celem militarnym akcji było wyparcie armii niemieckiej z ziem II Rzeczypospolitej, samodzielnie lub wraz z armią radziecką, natomiast celem politycznym przejmowanie władzy przez cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach i wystąpienie przed Sowietami w roli gospodarza.

W wymiarze pamięci zbiorowej lokalnych społeczności, akcja „Burza” była czasem z jednej strony wielkich nadziei (oddziały AK tworzyły wówczas tzw. „republiki partyzanckie” wolne od władzy okupanta niemieckiego), z drugiej zaś wzmożonych represji ze strony niemieckich oddziałów wojskowych oraz policyjnych sił porządkowych, najczęściej jako odwet za aktywność Armii Krajowej. Wiele miejscowości zapłaciło za to cenę najwyższą, którą były wyjątkowo krwawe pacyfikacje. Część akcji ma swoje miejsce w podręcznikach i monografiach naukowych. Inne, nieco zapomniane, przekazywane są wyłącznie w obrębie konkretnej lokalnej społeczności.

Muzeum Armii Krajowej podąża szlakiem żołnierzy AK i szuka pamiątek i świadectw o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie obecnego Województwa Małopolskiego. „Wielka historia” to również pamięć o wydarzeniach „małej ojczyzny”.

Mobilna wystawa organizowana przez Muzeum Armii Krajowej w maju i czerwcu odwiedzi osiem miejscowości. Podczas dwudniowego pikniku historycznego uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielkoformatowej grze edukacyjnej i podziwiać pokazy grup rekonstruktorskich.  Zainteresowanym historią II wojny światowej zaprezentujemy repliki broni, a także unikatowe zdjęcia.

Pracownicy Muzeum AK będą zachęcać mieszkańców do przekazywania pamiątek i świadectw o wydarzeniach związanych z działalnością AK, w tym w szczególności z akcją „Burza”, które miały miejsce na terenie obecnego Województwa Małopolskiego. Materiały te uzupełnią interaktywną mapę prezentującą aktywność AK w Małopolsce. Umożliwi to lokalnym społecznościom udział w upowszechnianiu dorobku konspiracyjnego ich „małych ojczyzn”, poprzez jego prezentację na wystawie Muzeum AK.

Muzeum Armii Krajowej, podążając szlakiem żołnierzy AK, szuka wszelkich świadectw o wydarzeniach związanych z Akcją „Burza”. Celem projektu jest przypomnienie działań zbrojnych, jakie miały miejsce w 1944 r. na terenie Małopolski i oddanie hołdu ich nieznanym szerzej bohaterom.

Podziel się historią swoich dziadków, krewnych i znajomych. Ich służba powoli się kończy. Buduj fundamenty tożsamości lokalnej, która zawsze współtworzyła świadomość ogólnonarodową. Może w Twojej rodzinie także byli bohaterowie.

Pracownicy Muzeum Armii Krajowej, edukatorzy i wolontariusze zapraszają do udziału w tej wyjątkowej lekcji historii.

Mobilną wystawę Śladem Armii Krajowej i Akcji „Burza” w Małopolsce można odwiedzać

w dni robocze od 10.00 do 15.00, a w weekendy od 11.00 do 16.00 w miejscowościach:

6 -7.05 – Kraków – Plac Wolnica

11-12.05 – Wadowice – Rynek

20-21.05 – Olkusz – Rynek

25-26. 05 – Myślenice – Rynek

27-28.05 – Nowy Targ – Rynek

3-4.06 – Nowy Sącz – Rynek

15-16.06 – Miechów – Rynek

17-18.06 – Tarnów – Rynek  

W programie:

w dniu roboczym, godz. 10.00-15.00: spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej, gra wielkoformatowa „Śladem Akcji Burza i AK”*, spotkania z historykami i edukatorami z Muzeum AK.

W niedziele lub soboty, godz. 11.00-16.00: pokazy grup rekonstruktorskich, spotkania z historykami z Muzeum AK, zbiórka pamiątek po żołnierzach AK, miniwystawa multimedialna, konkursy z nagrodami.

Projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.

*na udział w grze wielkoformatowej obowiązują zapisy; tel. akcjaburza@muzeum-ak.pl