fbpx
„Zapomniani żołnierze polskiego podziemia zbrojnego” w wojewódzkim konkursie historycznym

„Zapomniani żołnierze polskiego podziemia zbrojnego” w wojewódzkim konkursie historycznym


Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie pragnie zaprosić uczniów i nauczycieli średnich szkół małopolskich do udziału w konkursie pt. „Zapomniani żołnierze polskiego podziemia zbrojnego”. Cisi, lokalni bohaterowie walczący niegdyś o wolności Polski odchodzą w niepamięć. Byli to członkowie naszych rodzin, nasi wieloletni sąsiedzi – mieszańcy naszych miejscowości. Postarajmy się przywrócić tych ludzi do pamięci społecznej. Ci, którzy przez pięć lat wojny nieśli na swoich barkach ciężar walki z okupantem po wojnie zostali potraktowani przez „władzę ludową” jak zbrodniarze. Spróbujmy odnaleźć takich często dziś zapomnianych bohaterów, którzy dla Polski poświęcili swoje najlepsze lata. Rozejrzymy się „w lewo i w prawo”, zapytajmy najbliższych, gdzie w waszych „małych ojczyznach” walczyli a później żyli w zapomnieniu żołnierze Armii Krajowej i innych formacji polskiego zbrojnego podziemia. Zajrzyjmy  do dawno nieotwieranych szuflad skrywających archiwalia dokumentujące losy wojenne, naszych krewnych czy znajomych. Zdjęcia z rodzinnych albumów  mogą być unikatowymi źródłami do historii AK.

Podstawowym celem konkursu jest wzmocnienie postaw patriotycznych w lokalnych społecznościach poprzez zainteresowanie młodzieży losami „cichych bohaterów” Armii Krajowej i zbrojnego podziemia antykomunistycznego funkcjonujących na terenie Małopolski.

Zadaniem uczestników konkursu jest odnalezienie w swojej okolicy nieznanych lub mało znanych postaci walczących lub związanych z podziemiem. Kolejnym krokiem będzie zebranie danych osobowych, zredagowanie życiorysu, zebrane relacje jeszcze żyjących świadków. Warto zajrzeć do domowych zakamarków czy rodzinnych albumów by sprawdzić czy nie ma tam zapisków, zdjęć i dokumentów – słowem źródeł historycznych, które mogłyby uzupełnić już posiadaną wiedzę.

Uczestnicy konkursu otrzymają kwestionariusz badawczy, który będzie pomocny w zbieraniu informacji. Powinni przeprowadzić inwentaryzację miejsca oraz opis: odnalezionej osoby, miejsca pochówku, tablicy pamiątkowej itp.

Do udziału w konkursie zapraszamy maksymalnie trzyosobowe zespoły badawcze pracujące pod kierunkiem nauczyciela z danej szkoły.

Organizator przewiduje warsztaty metodologiczne, które ułatwią uczniom właściwe przygotowanie prac.   Konkurs i wszystkie wydarzenia z nim prowadzone są bezpłatnie.