fbpx
Zachęcamy Instytucje z Polski do udziału w europejskim projekcie LRE

Zachęcamy Instytucje z Polski do udziału w europejskim projekcie LRE


Nasze Muzeum oficjalnie członkiem LRE

Fundacja Liberation Route Europe jest rozwijającą się, międzynarodową siecią integrującą ludzi oraz organizacje z całej Europy, działające na rzecz zachowania oraz docenienia materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z II wojną światową. Głównym celem organizacji jest uświadamianie jak duży wpływ i znaczenie ma historia i dbanie o to, aby była ona dostępna i znana, zwłaszcza dla młodszego pokolenia.

Fundacja LRE promuje różnorodność poprzez rozpowszechnianie historii II wojny światowej, prezentowanej i rozumianej z wielu perspektyw. Z uwagi na to, że każdy kraj miał inne doświadczenia wojenne, naszą intencją jest przedstawienie każdej perspektywy w odniesieniu do siebie nawzajem.

Muzeum Armii Krajowej jest członkiem Fundacji od 2022 roku. Obecnie uczestniczymy w projekcie Resistance Through Their Eyes. W ramach tej inicjatywy różne instytucje kultury z Europy opracowują biogramy członków poszczególnych ruchów oporu. Biogramy wraz ze zdjęciami będą częścią dużej wystawy, która objedzie różne europejskie kraje. Zaplanowano także warsztaty dla uczniów, młodzieży i przewodników dotyczące doświadczeń z różnych części Europy w walce z okupantem.

Planujemy także udział i już rozpoczęliśmy nasze działania w ramach kolejnego projektu – Europe Remembers – który opowiada o wydarzeniach końca II wojny światowej.

Korzyści z partnerstwa z Fundacją Liberation Route Europe

Od lat upowszechniamy wiedzę o fenomenie, jaką była Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne i jego siły zbrojne. Nasze partnerstwo z Fundacją LRE zakłada, miedzy innymi prezentację historii  wojny z naszej perspektywy. Nasi partnerzy, z kolei, będą mieli okazję przedstawić swoją perspektywę postrzegania ruchów oporu, ich skali i metod walki z faszyzmem podczas II wojny światowej. Zależy nam, aby Europejczycy poznali naszą opowieść o wojnie, opartą na źródłach i relacjach świadków. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego wielkiego, europejskiego projektu. Jako pełnoprawny członek Fundacji mamy nie tylko silną pozycję, mamy także realny wpływ na proponowane projekty i udział w nim polskich partnerów. Chcemy, by także inne polskie instytucje kultury dołączyły do tych działań. Nasza historia w kontekście II wojny światowej jest bardzo bogata i wiele instytucji o niej opowiada. W pewnym sensie przetarliśmy szlak z Polski do Fundacji i warto rozwijać ten kierunek – mówi Joanna Mrowiec, zastępca dyrektora Muzeum AK.

W ostatnim czasie nasze muzeum oraz Fundacja LRE zorganizowało spotkanie z polskimi instytucjami kultury, które wyraziły zainteresowanie udziałem  w projektach fundacji lub, podobnie jak nasza placówka rozważa członkostwo.

Przetarliśmy szlak z Polski do Europy i zachęcamy innych

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, Muzeum Gdańska, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Muzeum Krakowa, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oraz Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecni byli tez: Muzeum Gdańska oraz Brama Grodzka, którzy już współpracują z Fundacją.

To bardzo ciekawy projekt i cieszę się, że tutaj jestem – mówi Mirosław Bartyzel – specjalista ds. promocji Małopolskiej Organizacji Turystycznej – Nasza organizacja szeroko promuje Małopolskę na całym świecie. Mamy tutaj wiele atrakcji i wiele z nich jest związana z historią, także II wojny światowej. Warto wiedzieć jak my moglibyśmy współpracować z LRE.

Fundację Liberation Route Europe reprezentowała Joanna Roman, project menager fundacji.

Fundacja nieustannie pracuje nad tym, by poszerzyć listę partnerów, nie tylko w Europie, ale także w Polsce – mówi Joanna Roman – To szansa na to, by polska historia była lepiej słyszalna w Europie. Cieszę, że polskie instytucje kultury są zainteresowane naszymi projektami i cieszę się, że tak wiele pytań dzisiaj usłyszałam. Mam nadzieję, że oznacza to, że będziemy mieć coraz więcej polskich partnerów.