fbpx
Warszataty Hack’AK – w sieci konspiracji

Warszataty Hack’AK – w sieci konspiracji


Szanowni Państwo, dziękujemy za wielkie zainteresowanie – wyczerpano miejsca na wszystkie terminy zajęć.

***

Sabotaż, dywersja, kryptonim, szyfr, konspiracja, tajne/poufne, pseudonim – to tylko niektóre z pojęć, które mają znaczenie dla przedstawienia historycznego kontekstu działalności konspiracyjnej i bezpieczeństwa danych w czasie II wojny światowej. Warsztaty Hack’ AK – w sieci konspiracji połączą historyczne aspekty związane z ochroną danych osobowych i skonfrontują je z dzisiejszymi standardami. Pozwolą zrozumieć młodym użytkownikom Internetu zagrożenia płynące z upubliczniania swoich danych wrażliwych w sieci oraz sposoby zabezpieczenia się przed próbami ich wyłudzenia za pomocą szkodliwego oprogramowania. Na podstawie historycznych modeli sieci konspiracyjnych, uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak istotne było zachowanie w tajemnicy prawdziwej tożsamości i czym groziła dekonspiracja.

Projekt dedykowany jest uczniom w wieku 13-17 lat.

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019” II nabór, które dofinansowało projekt Hack’AK – w sieci konspiracji, koszt udziału w zajęciach jednego uczestnika wynosi 2 zł. 

Zapisów na warszataty dokonać można telefonicznie pod numerem: 12 410 07 96 lub mailowo na adres rezerwacja@muzeum-ak.pl decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty  odbywać będą się w dniach: 9; 19; 26; 30 września 2019 r. – planowana godzina rozpoczęcia 10.00,

Zajęcia trwać będą około 4. godzin zegarowych, w czasie ich realizacji przewidywana jest przerwa lunchowa.