fbpx
Otwarcie wystawy czasowej Zaczęło się w Krakowie – pierwsze lata konspiracji

Otwarcie wystawy czasowej Zaczęło się w Krakowie – pierwsze lata konspiracji


W piątek 27 września odbędzie się wernisaż wystawy Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji. Odsłona druga.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch części. Pierwsza to spacer historyczny, poprowadzony między miejscami związanymi z dziejami Organizacji Orła Białego i Związku Walki Zbrojnej w pierwszym okresie konspiracji (1939-1941). Ulokowana jest tam do 29 września wystawa plenerowa Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji.

Spacer zaczynamy na Placu Matejki, pod pomnikiem grunwaldzkim, o godz. 11.30. Spacer prowadzić będzie zespół kuratorski przygotowujący wystawę: Izabela Cisek, Mateusz Gawlik i Piotr Makuła.

Po zwiedzeniu wystawy plenerowej, uczestnicy spaceru przejdą do budynku Muzeum, gdzie o 13.30 będą mogli wziąć udział w wernisażu oraz oprowadzaniu kuratorskim po wystawie czasowej Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji. Odsłona druga.

Wystawa dla pozostałych zwiedzających będzie czynna od niedzieli 29 września.

Wystawa czasowa została zorganizowana z okazji 80. rocznicy założenia w Krakowie pierwszej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej – „Organizacji Orła Białego”. OOB Powołana oficjalnie w dniu 20 września 1939 r. przez oficerów Wojska Polskiego, ppłk dypl. Kazimierza Plutę-Czachowskiego, mjr rez. Kazimierza Kierzkowskiego i płk Ludwika Muzyczkę, na zrębach przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Związku Strzeleckiego. Jakkolwiek jej centrala zlokalizowana była w Krakowie, to jej zasięg działania był ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem południowej części okupowanego kraju. OOB została ostatecznie scalona ze Związkiem Walki Zbrojnej w kwietniu 1940 r., a jej struktury znacząco zasiliły zasoby ZWZ.

Wystawa pomyślana została jako wyraz hołdu dla konspiratorów krakowskich Polskiego Państwa Podziemnego.

Na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki związane z tematem, pochodzące zarówno ze zbiorów Muzeum AK, jak i wypożyczone z Muzeum Krakowa oraz archiwalne fotografie i dokumenty ze zbiorów: Muzeum AK, Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii. Na wystawie znajdą się również piękne, współczesne fotografie tych miejsc, autorstwa krakowskiego fotografa Pawła Krzana oraz zebrane w jednym miejscu wszystkie plansze komiksu opowiadającego o działaniach OOB i ZWZ w latach 1939-1941. Narracja wystawy będzie uzupełniona o cytaty ze źródeł historycznych: relacji, wspomnień, pamiętników i dzienników.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem spaceru oraz aktywnego w nim uczestnictwa.

REGULAMIN-SPACERU-HISTORYCZNEGO