Nowa strona internetowa Muzeum AK

Nowa strona internetowa Muzeum AK


Szanowni Państwo,

Na drodze strategicznego rozwoju instytucji pod względem informacyjno-promocyjnym oraz w następstwie systematycznych działań Muzeum na drodze spójnej komunikacji z odbiorcami oferty kulturowo-edukacyjnej, Zespół Muzeum poświęcił ostatnich 6 miesięcy (od czerwca 2018 do grudnia 2018) na przygotowania i wdrożenie nowej strony internetowej instytucji.

Strona została zaprojektowana z myślą o użytkownikach w każdym wieku. Spełnia standardy: WCAG 2.0, html5, responsywności na urządzeniach mobilnych oraz wysokiego kontrastu dla osób słabo- i niedowidzących. Ponadto posiada zaimplementowane treści i wyjaśnienia dla osób głuchych, przygotowane za pomocą filmów z wykorzystaniem Polskiego Języka Migowego w zakładce „Dostępność”.

Nawigacja po stronie jest przejrzysta i czytelna, zarówno dla użytkownika prywatnego jak i instytucjonalnego.

Wraz ze stroną Zespół Muzeum wdrożył nowy znak identyfikacyjny instytucji, logotyp AK, który od stycznia 2019 r. pełni rolę oficjalnego znaku Muzeum, funkcjonującego w przestrzeni publicznej obok znaków charakterystycznych dla edukacyjnej odsłony instytucji, tj. Muzeum AKtywnego. Oba znaki wzajemnie się uzupełniają i stanowią oficjalne logotypy instytucji, wykorzystywane w dokumentach instytucjonalnych, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na stronach i w mediach społecznościowych Muzeum.

Poprzednia, stara witryna dostępna jest dla Państwa pod adresem: www.old.muzeum-ak.pl.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 stycznia dotychczas funkcjonująca strona internetowa z adresu:

old.muzeum-ak.pl

nie będzie aktualizowana.

Wszystkie bieżące wydarzenia, komunikaty oraz informacje dot. funkcjonowania Muzeum będą publikowane pod adresem: www.muzeum-ak.pl, w nowej witrynie internetowej.

Mamy nadzieję, że praca naszego Zespołu sprzyjać będzie Państwa funkcjonalnej i łatwej nawigacji po stronie internetowej, oraz wniesie wiele pozytywnych wrażeń do sposobu korzystania z serwisu informacyjnego Muzeum AK.