fbpx
ODWOŁANE: Nil – historia bohatera 22.03.2020

ODWOŁANE: Nil – historia bohatera 22.03.2020


Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z potwierdzeniem w Polsce pierwszych przypadków koronawirusa, wdrażając środki zapobiegawcze Dyrekcja i Zespół Muzeum AK zdecydowały o przesunięciu terminu realizacji spektaklu rocznicowego “Nil – historia bohatera”.

Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty realizacji, ponieważ wszystko zależne jest od rozwoju sytuacji w Polsce, oraz wskazań i instrukcji ze strony instytucji nadrzędnych: naszych Organizatorów, a także Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prosimy o spokojne podejście do zaistniałej sytuacji w kraju. Odwołanie spektaklu stanowi wynik procesu monitorowania sytuacji ogólnej przez Zespół Muzeum AK i ma charakter zapobiegawczy. Do tej pory nie zaobserwowaliśmy żadnych niepokojących sytuacji w instytucji.

Dyrekcja i Zespół Muzeum AK

_______________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na spektakl rocznicowy – koncert “Nil – historia bohatera”, zorganizowany przy okazji 125. rocznicy urodzin gen. Emila Fieldorfa “Nila”. Wydarzenie odbędzie się w auli Muzeum AK (I piętro) w niedzielę 22 marca, w godz. 18.30-20.00. Spektakl dostosowany będzie do odbiorców w każdym wieku.

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową na adres: rezerwacja@muzeum-ak.pl;
telefonicznie pod nr.: 12 41 00 796 (w godz. 10.30-16.00);
 
lub osobiście w kasie Muzeum AK (parter).
 
Informujemy o możliwości płatności przelewem – nr konta: 19 1020 2892 0000 5602 0591 0320 . W tytule prosimy o podanie nazwy wydarzenia.
Prosimy również o przesyłanie potwierdzenia przelewu na powyższy adres mailowy, z zaznaczeniem liczby biletów.

Koszt biletu wynosi: 8 zł

Spektakl stanowi pierwsze z tegorocznego cyklu wydarzenie w ramach obchodów 20. rocznicy powstania Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (2000-2020).
Poniżej udostępniamy link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/166427054781110/

Gen. August Emil Fieldorf „Nil” – patron Muzeum AK w Krakowie

20 marca 1895 r. w Krakowie w mieszkaniu przy ulicy Lubicz urodził się August Emil Fieldorf. Był czwartym, najmłodszym dzieckiem Andrzeja i Agnieszki,  bratem Emmy, Józefa i Jana.

Edukację pobierał w swoim rodzinnym mieście, najpierw w szkole powszechnej, później gimnazjum,
a następnie w seminarium nauczycielskim. Był bardzo zdolny, jednak jego nieco oziębły stosunek do obowiązków uczniowskich powodował częste pojawianie się w dzienniku obok jego nazwiska ocen niedostatecznych, jak też notoryczne konflikty z nauczycielami. Wśród kolegów z okolicznych kamienic, z którymi często urządzał różne kawały, wybryki a także wdawał się w bójki, wypracował sobie pozycje lidera.

Z wyjątkową powagą traktował natomiast uczestnictwo w zajęciach Organizacji Ćwiczebnej Uczniów Szkół Średnich
a następnie Towarzystwa „Strzelec”, które okazały się preludium do jego przyszłej służby i kariery wojskowej.

Wielką rolę w kształtowaniu osobowości i charakteru przyszłego generała wywarł zarówno jego dom rodzinny, środowisko rówieśnicze, energicznie rozwijający się wówczas galicyjski ruch paramilitarny, jak też mieszkający po sąsiedzku wybitny uczony prof. Odon Bujwid, w którego mieszkaniu młody Emil był częstym gościem. Tam właśnie zetknął się ze środowiskiem skautowym, literaturą historyczną oraz legendą walki Polaków o niepodległość. Później, już w trakcie służby legionowej, był pod ogromnym wpływem osobowości Józefa Piłsudskiego.

6 sierpnia 1914 r. Emil Fieldorf zasilił szeregi oddziałów formacji wojskowej, która miała stanowić zalążek polskiej armii. Był naocznym świadkiem wymarszu I Kompani Kadrowej z krakowskich Oleandrów. Niebawem sam trafił na front, by już 14 sierpnia przejść swój chrzest bojowy w bitwie pod Brzegami.  Służąc w I Brygadzie Legionów Polskich uczestniczył w niemalże wszystkich walkach stoczonych przez tę jednostkę. Szczególną odwagą i męstwem wykazał się w starciu pod Hulewiczami w sierpniu 1916 r., za co odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W 1917 r. odmówił złożenia przysięgi na wierność niemieckiemu cesarzowi Wilhelmowi II, co spowodowało wcielenie go bezpośrednio w szeregi austro-węgierskich sił zbrojnych i wysłanie na front włoski. We wrześniu 1918 r. przebywając na urlopie, postanowił definitywnie opuścić armię zaborcy. Wstąpił natomiast do Polskiej Organizacji Wojskowej w Krakowie. 31 października 1918 r. wziął udział w wyzwalaniu swego rodzinnego miasta, uczestnicząc w  rozbrajaniu austriackich żołnierzy.

W szeregach odrodzonego Wojska Polskiego walczył początkowo o Przemyśl przeciwko Ukraińcom, a następnie
w wojnie polsko-bolszewickiej. Wziął udział w walkach m.in. o Wilno, pod Dyneburgiem, Kijowem i Żytomierzem oraz
w kontrataku sił polskich znad Wieprza w trakcie bitwy warszawskiej.

W październiku 1919 r. E. Fieldorf poślubił Janinę Kobylińską oraz złożył prośbę o przyjęcie do służby zawodowej
w Wojsku Polskim. Doceniany przez przełożonych i równocześnie lubiany przez kolegów i podwładnych, w szybkim tempie obejmował coraz wyższe stanowiska służbowe. Przydział coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji dowódczych szedł w parze z dosyć szybkim awansem w korpusie oficerskim. Prywatnie latach 1922 i 1925 został
ojcem dwóch córek – Krystyny i Marii. Angażował się w działalność społeczną.

Wybuch II wojny światowej zastał ppłk. Fieldorfa na stanowisku dowódcy 51. pp Strzelców Kresowych, która podczas walk z przeważającymi niemieckimi siłami pancernymi w rejonie Skarżyska-Kamiennej straciła blisko 70% stanu osobowego. Po przegranej przez Polskę wojnie obronnej zdecydował się opuścić okupowany kraj. W drodze do Francji został zatrzymany przez Węgrów, a następnie internowany w obozie w Pelsöc, z którego zbiegł i w lutym 1940 dotarł do Paryża. W trakcie pobytu we Francji został awansowany do stopnia pułkownika oraz otrzymał przydział służby w Wojskowym Biurze do Spraw Kraju, będącym w praktyce sztabem operacyjnym komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej. Wówczas też otrzymał rozkaz powrotu do okupowanej Polski. Po klęsce Francji  musiał ewakuować się do Wielkiej Brytanii, skąd do ojczystej ziemi wyruszył 17 lipca 1940 r. jako pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza i polskiego rządu emigracyjnego. Do Warszawy dotarł 9 września po długiej podróży przez Kapsztad, Kair, Belgrad i  Budapeszt. Po przybyciu do Kraju pełnił w strukturach ZWZ-AK szereg odpowiedzialnych funkcji, a od 22 stycznia 1943 r. stał na czele Kierownictwa Dywersji „Kedywu” – pionu w strukturach Armii Krajowej odpowiedzialnego za prowadzenie bieżącej walki zbrojnej. Od jesieni tego samego roku, zgodnie z poleceniem gen. T. Komorowskiego, tworzył zręby organizacji „NIE” („Niepodległość”). We wrześniu 1944 r. został awansowany do stopnia generała brygady oraz odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej był dwukrotnie aresztowany. Po raz pierwszy w marcu 1945 r. przez funkcjonariuszy NKWD, w konsekwencji czego trafił do sowieckiego łagru na Uralu, w którym przebywał ponad rok. Do kraju powrócił jesienią 1947 r. mocno schorowany i wycieńczony złymi warunkami bytowymi. Ponownie aresztowany został
w 1950 r. przez funkcjonariuszy bezpieki. Początkowo trafił do aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ul. Koszykowej, a następnie został osadzony w więzieniu na Mokotowie. Po oskarżeniu i przedstawieniu listy kuriozalnych zarzutów przez komunistyczną prokuraturę, wyrokiem sądu został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. na terenie mokotowskiego więzienia. Ciało zamordowanego generała zostało złożone w nieznanym miejscu kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach. Pomimo starań doczesnych szczątków E. Fieldorfa nie udało się odnaleźć.  Całkowita rehabilitacja generała nastąpiła dopiero 7 marca 1989 r., kiedy to uznano, że nie dopuścił się zarzucanych mu zbrodni. W lipcu 2006 Prezydent RP Lech Kaczyński nadał E. Fieldorfowi najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Order Orła Białego, który znajduje się w zbiorach muzeum AK w Krakowie.

Fot. ze zbiorów Marka Ney-Krwawicza.


cheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseys