fbpx
Konferencja online pn. „Polskie podziemie niepodległościowe na Kresach Wschodnich w latach 1939-1945”

Konferencja online pn. „Polskie podziemie niepodległościowe na Kresach Wschodnich w latach 1939-1945”


W dniu 17 grudnia br. odbędzie się konferencja online pn. „Polskie podziemie niepodległościowe na Kresach Wschodnich w latach 1939-1945”, organizowana przez Muzeum Armii Krajowej.

Historia Kresów Wschodnich stanowi interesujący obszar badawczy. W czasie II wojny światowej Kresy stały się terenem starcia dwóch totalitaryzmów – hitlerowskiego i sowieckiego. Na tle ich konfliktu, we wschodnich częściach II Rzeczpospolitej miała miejsce walka zbrojna kilku narodów o powojenną przynależność terytorialną Kresów Wschodnich. Jedną ze stron w tym konflikcie była Armia Krajowa, której zadaniem było wywalczenie dla Polski niepodległości.

Celem konferencji jest zobrazowanie specyfiki działalności AK na Kresach Wschodnich oraz zarysowanie miejsca polskiego podziemia niepodległościowego w pamięci zbiorowej zarówno w Polsce, jak również poza jej granicami.

Ze względu na panującą w naszym kraju sytuację epidemiologiczną, konferencja będzie realizowana w formule online. Od 15 grudnia będzie możliwa rejestracja na konferencję poprzez oficjalną stronę wydarzenia. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Poniżej prezentujemy program konferencji.

10:00

Dr Marek Lasota

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej

Otwarcie Konferencji.

10:10

Dr hab. Olgierd Grott prof. UJ

(Uniwersytet Jagielloński)

Baza żołnierzy Armii Krajowej na Kresach Wschodnich jako świadectwo pamięci walk niepodległościowych podczas II wojny światowej.

10:30

Prof. dr hab. Mikołaj Iwanow

(Uniwersytet Wrocławski)

Armia Krajowa na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, a partyzantka żydowska.

10:50

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

(Uniwersytet Jagielloński)

Obszar Lwowski ZWZ – AK. Szkic dziejów.

11:10

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki

(Uniwersytet Wrocławski)

Armia Krajowa w ocenach piśmiennictwa i białoruskiej doktryny politycznej w pierwszej dekadzie po rozwiązaniu Związku Sowieckiego.

11:30

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

(Uniwersytet Jagielloński)

Początki konspiracji wojskowej i cywilnej na Wileńszczyźnie w latach 1939 – 1941.

11:50

Dr hab. Renata Król-Mazur

(Uniwersytet Jagielloński)

Maria Krzeczunowicz (1895 1945?) – „prawa ręka” gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego – prolegomena.

12:30

Dr hab. Jarosław Wołkonowski

(Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)

Pierwszy partyzancki oddział Armii Krajowej „Kmicica” na Wileńszczyźnie.

12:50

Dr Tomasz Bożerocki

(Uniwersytet Wileński)

Tradycja unii polsko – litewskiej w świetle dokumentów Armii Krajowej z lat 1939 – 1944.

13:10

Dr Tomasz Dudek

(Biblioteka Jagiellońska)

Cichociemny kpt. Władysław Kochański „Bomba”/”Wujek” i jego żołnierze w obronie ludności polskiej Wołynia w 2. Połowie 1943 roku.

13:30

Dr Joanna Lusek

(Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

Por. dr Grzegorz Fedorowski „Gryf” – w służbie medycyny i Ojczyzny.

13:50

Dr Marta Polaczek-Bigaj

(Uniwersytet Jagielloński)

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, jako świadectwo wspomnień żołnierzy AK i głos pamięci o losach ofiar ludobójstwa – analiza zawartości treści i struktury kwartalnika.

14:30

Dr Aleksander Srebrakowski

(Uniwersytet Wrocławski)

Kształtowanie obrazu Armii Krajowej we współczesnej opinii litewskiej.

14:50

Arkadiusz Bąk

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Kresowiana w zbiorach Muzeum Armii Krajowej – zarys problematyki.

15:10

Joanna Chudzicka

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Wyroki Sądów Specjalnych Polskiego Państwa Podziemnego na członkach ZWZ-AK i kolaborantach z Obszaru Lwowskiego w latach 1940-1943.

15:30

Jakub Maszkiewski

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Armia Krajowa jako ostatni przejaw polskiej państwowości na Wołyniu.

15:50

Robert Springwald

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Fotografie z archiwum płk. prof. Władysława Filara w zbiorach Muzeum Armii Krajowej.


cheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseys