fbpx
Konferencja naukowa w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza

Konferencja naukowa w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza


 

 „W blasku zwycięstwa topnieją wszystkie winy, w mroku klęski nawet słabości i omyłki urastają do rozmiarów zbrodni”. Konferencja naukowa w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza.

Podczas konferencji w rocznicę śmierci Edwarda Śmigłego-Rydza ukażemy działalność polityczną i wojskową następcy Józefa Piłsudskiego w drugiej połowie lat 30. XX w. w  obliczu poczucia zagrożenia wojną – specyfiki i metod działania, problemów odnoszących się do prowadzenia państwa, osiągniętych sukcesów i poniesionych porażek, a także postępowania Naczelnego Wodza podczas wojny obronnej 1939 r., w okresie internowania i po powrocie do okupowanego kraju.

Wybitni prelegenci przedstawią najważniejsze zagadnienia polskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie lat 30. XX w. oraz zaprezentują potencjał wojenno-ekonomiczny Polski z tego okresu. Ponadto uczestnicy wydarzenia odpowiedzą sobie na pytanie, czy byliśmy w 1939 r. w stanie wojny z Sowietami.

Na konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań z ekshumacji szczątków marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, przeprowadzonych w listopadzie 2021 r.

Zaplanowaliśmy sesję plenarną, podczas której swoje referaty przedstawią: prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki i dr Grzegorz Kała. W drugiej części natomiast zapraszamy na debatę ekspercką: „Wokół legendy Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza” z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Wołosa, dr. Macieja Zakrzewskiego i dr. hab. Krzysztofa Kloca, którą poprowadzi dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przy współudziale Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencję rozpoczniemy 2 grudnia (piątek) o g. 9.30.

Program Konferencji Marszałek Edward Śmigły-Rydz