fbpx
Konferencja naukowa „Tradycja Armii Krajowej jako fundament budowy etosu żołnierzy Wojska Polskiego”

Konferencja naukowa „Tradycja Armii Krajowej jako fundament budowy etosu żołnierzy Wojska Polskiego”


Renesans zagrożenia militarnego w Europie i na świecie, zwłaszcza w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, stawia współcześnie kwestię przygotowania Polski do obrony wartości podstawowych dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na pierwszym planie. Naukowcy, żołnierze i politycy wyciągają szereg wniosków z obserwacji toczącej się wojny i często wskazują, że morale żołnierzy ukraińskich jest zdecydowanie wyższe niż rosyjskich, co wpływa na ograniczenie znaczenia przewagi ilościowej wojsk Rosji.

Historia Polski ma wielu bohaterów wyznających wartości godne pamięci i naśladowania. Państwo polskie dba, by postawę ideową żołnierzy służących w wojsku polskim cechowało poczucie służby Ojczyźnie również w czasie pokoju. W całej Polsce można współcześnie mówić o pewnym fenomenie, jakim są oddolne ruchy obywatelskie, które kultywują pamięć o historii oręża polskiego, szczególnie Armii Krajowej; godne  pamięci są postawy i czyny jej żołnierzy. Dla Wojska Polskiego, którego wiele jednostek pielęgnuje tradycje AK, są one ważnym elementem budowy etosu i morale żołnierzy; przykładowo m.in. w Wojskach Specjalnych, np.: Jednostce Wojskowej GROM, Wojskach Lądowych np.: 2. Mazowieckim Pułku Saperów, oraz Wojskach Obrony Terytorialnej np. 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Organizatorami konferencji:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska.

Cele konferencji:
Wskazanie współcześnie nośnego znaczenia etosu Armii Krajowej, do którego odwołuje się tak wiele jednostek i żołnierzy Wojska Polskiego w codziennej służbie.

Określenie zadań i miejsca środowiska naukowego w kultywowaniu i rozwijaniu etosu Armii Krajowej w XXI wieku.

Zagadnienia programowe do analizy i dyskusji:

 1. Jakie podstawowe wartości,  budujące etos Armii Krajowej są współcześnie oparciem dla służby Ojczyźnie?
 2. Na ile efektywny jest system budowy etosu służby żołnierzy Wojska Polskiego? Zarówno na poziomie szkolnictwa wojskowego, jak i zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.
 3. Na czym opiera się hołdowanie przyjętym tradycjom AK w codziennej służbie i funkcjonowaniu jednostek wojskowych?
 4. Bohaterowie AK godni naśladowania dla żołnierzy Wojska Polskiego – analiza z perspektywy historycznej i współczesnej.
 5. O jakich działaniach i czynach zbrojnych żołnierzy Armii Krajowej należy w szczególności zachować pamięć?
 6. Meandry polityki budowania tradycji i etosu służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Jak unikać rywalizacji o bycie spadkobiercą żołnierzy Armii Krajowej?
 7. W jaki sposób budować patriotyzm i szacunek dla munduru w społeczeństwie Polski?
 8. Współczesny system edukacji dla bezpieczeństwa: by każdy obywatel mógł być żołnierzem, a każdy żołnierz obywatelem.

Zakładany cel konferencji wymaga interdyscyplinarnego dialogu naukowców specjalizujących się w badaniach historycznych, socjologicznych, politologicznych i poświęconych bezpieczeństwu narodowemu oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, szczególnie formacji kontynuujących tradycje żołnierzy Armii Krajowej; ma skłonić do wymiany poglądów i dyskusji na temat wielu żywych w środowisku cywilnym i mundurowym pomysłów i sporów związanych ze sposobami na umocnienie morale żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Interdyscyplinarny charakter konferencji odzwierciedlają jej organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wraz z instytucją kultury – Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie oraz współorganizatorzy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i organizacja pozarządowa, reprezentowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska. Połączenie sił tych instytucji, a przede wszystkim kompetencji naukowych i organizacyjnych ich pracowników stanowi gwarancję stworzenia właściwego forum do dyskusji o tak istotnej dla państwa i narodu problematyce. Dyskusji akademickiej, toczącej się na wysokim poziomie merytorycznym, której naturalną częścią jest sprzeczność poglądów prowadząca do uzyskania nowych rozwiązań starych problemów.

MIEJSCA OBRAD:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków – www.muzeum-ak.pl

FORMA KONFERENCJI:
konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej

OPŁATA KONFERENCYJNA:
udział w konferencji jest bezpłatny

JĘZYK KONFERENCJI:
polski

DODATKOWE INFORMACJE:
Uczestnicy konferencji będa mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • płk prof. dr hab. Leszek Elak, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Miron Lakomy, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazur, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab., prof. UJ Olgierd Grott, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab., prof. UKW Łukasz Jureńczyk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab., prof. KAAFM Marcin Lasoń, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • dr hab., prof. UJ Adam Perłakowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

więcej na stronie internetowej konferencji: https://konf-akiwp.ka.edu.pl/