fbpx
Dwa konkursy z okazji 14 lutego – przedłużony czas nadsyłania zgłoszeń!

Dwa konkursy z okazji 14 lutego – przedłużony czas nadsyłania zgłoszeń!


14 lutego świętujemy nie tylko Walentynki! To ważna data zarówno pod względem formowania się struktur konspiracyjnych, jak i profilu działalności Muzeum Armii Krajowej. W tym dniu będziemy obchodzić 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową z rozkazu premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Taki krok miał podkreślić doniosłość przeprowadzanej operacji scaleniowej, której celem było połączenie sił konspiracyjnych organizacji wojskowych, prowadzących działalność na terenie okupowanej Polski.

Z tej okazji proponujemy udział w dwóch konkursach patriotycznych: „Na straży pamięci” i „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”. Konkurs „Na straży pamięci” nawiązuje swoją nazwą do kampanii promocyjnej Muzeum. Wydarzenie ma charakter indywidualny i jest przeznaczone dla młodzieży małopolskich szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych. Zasady są proste: uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie 60-sekundowego nagrania filmowego pomysły na to, jak można upamiętnić działalność ZWZ-AK. Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego z trzech głównych obszarów tematycznych:

  • jak walczyli żołnierze Armii Krajowej?
  • jakie miejsca są związane z walką o niepodległość w Twojej okolicy?
  • jak wyglądałaby konspiracja podczas II WŚ, gdyby korzystano z dzisiejszych technologii?

Regulamin zabawy dopuszcza szeroki wachlarz możliwości twórczych, a więc nagranie pracy przy pomocy trybu wideo w telefonie, kamery czy też aplikacji internetowej jak Instagram czy TikTok. Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej, w szczególności ZWZ-AK, a także zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie w pamięci wydarzeń z lat 1939-1945. Ponadto stworzenie pracy konkursowej pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętność kreatywnego myślenia i artystycznego tworzenia przy pomocy łatwo dostępnych narzędzi.

Termin przesyłania nagrań filmowych na adres mailowy konkurs@muzeum-ak.pl upływa 14 marca br. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrekcję Muzeum AK. O wygranej zadecyduje m.in. wartość merytoryczna pracy, samodzielność jej wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Ogłoszenie wyników za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych instytucji będzie miało miejsce 21 marca.  Nagrody główne oraz wyróżnienia zostaną przyznane w obu kategoriach konkursowych. Na laureatów będą czekać m.in. bezpłatne wejściówki do Parku Wodnego w Krakowie oraz gry planszowe, komiksy i wydawnictwa o tematyce historycznej.

UWAGA: Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony! Na zgłoszenia czekamy jeszcze do czwartku 17 marca do godziny 23:59.

REGULAMIN: Konkurs „Na straży pamięci”

 

Konkurs „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce” związany jest z wydanym przez Muzeum AK przewodnikiem historyczno-krajoznawczym. Współorganizatorem wydarzenia jest 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Konkurs ma charakter dwuetapowy i jest skierowany do zespołów uczniowskich średnich szkół mundurowych województwa małopolskiego. Główne zadanie polega na przygotowaniu przez każdy z zespołów ankiety badawczej wraz z załącznikami. Do 1 marca br. szkoły mają możliwość zgłoszenia uczestników, natomiast prace konkursowe można przesyłać na adres mailowy konkurs_AK80@muzeum-ak.pl do 30 kwietnia. Lista laureatów zostanie ogłoszona 16 maja w wyniku decyzji Komisji Konkursowej, złożonej z przedstawicieli Muzeum AK, 11 MBOT i patronów honorowych. Celem konkursu jest zarówno rozwijanie zainteresowań uczniów na polu historycznym, jak i dokumentowanie losów polskich żołnierzy poprzez inwentaryzowanie obiektów upamiętniających działania zbrojne Wojska Polskiego i organizacji partyzanckich.

REGULAMIN: Konkurs „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”