fbpx
„Tradycja Armii Krajowej jako fundament budowy etosu żołnierzy Wojska Polskiego … ” – podsumowanie konferencji naukowej

„Tradycja Armii Krajowej jako fundament budowy etosu żołnierzy Wojska Polskiego … ” – podsumowanie konferencji naukowej


Konferencja naukowa „Tradycja Armii Krajowej jako fundament budowy etosu żołnierzy Wojska Polskiego” została zorganizowana z okazji 79. rocznicy skoku do Polski Generała Leopolda Okulickiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Małopolska. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Katedrą Historii Polskiej Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Mariusz Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Włodzimierza Bernackiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

Na zdjęciu od lewej: dr Marek Lasota – dyrektor Muzeum AK, Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski

Celem konferencji było wskazanie współcześnie nośnego znaczenia etosu Armii Krajowej, do którego odwołuje się tak wiele jednostek i żołnierzy Wojska Polskiego w codziennej służbie oraz określenie zadań i miejsca środowiska naukowego w kultywowaniu i rozwijaniu etosu Armii Krajowej w XXI wieku.

Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, co znalazło wyraz w liczbie ponad 120 uczestników oraz w ostatecznym programie wydarzenia – wygłoszono ponad 50 referatów. Zakładany cel konferencji wymagał interdyscyplinarnego dialogu naukowców specjalizujących się w badaniach historycznych, socjologicznych, politologicznych i poświęconych bezpieczeństwu narodowemu oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, szczególnie formacji kontynuujących tradycje żołnierzy Armii Krajowej, tj. Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

dr Marek Lasota

Prelegenci przedstawiali różne rozwiązania edukacyjne i praktyczne, które mogą przyczynić się do zacieśnienia współpracy środowiska akademickiego i wojskowego w rozwoju idei, jaka przyświecała organizatorom konferencji. Przykładem takiej współpracy było zaprezentowanie nowo wydanej książki pod redakcją dr hab. Olgierda Grotta, prof. UJ 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Współczesność – historia – tradycja, która pozwala czytelnikowi zapoznać się z działalnością 11 MBOT, jej patronem gen. Leopoldem Okulickim „Niedźwiadkiem” oraz z oddziałami Zgrupowania AK „Żelbet”, których tradycję brygada odziedziczyła. W czasie dwudniowych obrad uczestnicy dodatkowo mogli skorzystać z przygotowanej na tę okazję przez Muzeum Armii Krajowej wystawy plenerowej zlokalizowanej na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego a następnie zwiedzania Muzeum.

fot. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego