fbpx
Niezwykłe spotkania z historią uczniów z Sieciechowic

Niezwykłe spotkania z historią uczniów z Sieciechowic


W czerwcu 2005 roku szkoła podstawowa w Sieciechowicach otrzymała imię Szarych Szeregów. W tym też okresie nawiązaliśmy współpracę z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Szarych Szeregów. W jej ramach uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły biorą udział w różnorakich imprezach organizowanych przez członków Stowarzyszenia. Uczestniczyliśmy m. in. w odsłonięciu tablicy poświęconej druhowi Kazimierzowi Lisińskiemu na Skałce, promocjach książek poświęconych Szarym Szeregom, od lat jesteśmy także zapraszani na uroczyste spotkania opłatkowe czy wielkanocne organizowane w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Rakowickiej. Braliśmy także udział w uroczystościach rocznicowych – np. z okazji 70 rocznicy powstania Szarych Szeregów.
Z kolei członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w kilku uroczystościach organizowanych przez szkołę – nadanie imienia, wręczenie sztandaru czy ślubowanie uczniów klasy I.
We wrześniu 2006 roku otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w tradycyjnym, organizowanym od kilkunastu lat Złazie Szarych Szeregów na Lubogoszczy. Znajduje się tam (nieopodal Mszany Dolnej) przepięknie położony ośrodek wypoczynkowo-turystyczny administrowany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. W tym położonym w Beskidzie Wyspowym miejscu od kilkunastu lat organizowane są spotkania, w których biorą udział kombatanci Szarych Szeregów i młodzież szkolna ze szkół noszących imię Szarych Szeregów.
I właśnie w połowie września 2006 r. grupa uczniów z naszej szkoły po raz pierwszy wzięła udział w tym spotkaniu. Kilka dni spędzonych w górach przyniosło nam nie tylko wrażenia natury estetycznej, ale przede wszystkim wrażenia związane z obcowaniem z historią. Spotkania z członkami Szarych Szeregów uświadomiły naszym uczniom wagę wydarzeń sprzed lat i ich wpływ na życie nas wszystkich. Oczywiście nie mogło zabraknąć spotkań z rówieśnikami, zabaw, wycieczek i wieczornych ognisk.
Od roku 2006 zapraszani jesteśmy na kolejne złazy. Co roku spotykamy się z szaroszeregowcami, harcerzami i uczniami szkół noszących imię Szarych Szeregów. Zawsze, bez względu na pogodę, są to spotkania, które przybliżają nam wiedzę o czasach „wielkiej pogardy”. Jest to także okazja do beztroskiej zabawy, bowiem o to też walczyli nasi rówieśnicy w latach II wojny światowej. Jest czas na chwilę zadumy, uczestnictwo w harcerskiej mszy świętej, ale także na wspólną zabawę przy ognisku lub (jeżeli pogoda nie dopisze) przy kominku.
Trzeba dodać, że nasze wyjazdy na Lubogoszcz nie odbyłyby się bez życzliwości ludzi dobrej woli. To członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Krakowie, a zwłaszcza druhna Barbara Pajor i druh Władysław Zawiślak, to pan dyrektor Zdzisław Tracz z Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego i pani Agnieszka Grochal, nauczycielka KSOS, to także pani Maria Grzęda, kierowniczka bazy.
A na zakończenie tej relacji niech zabrzmią słowa wiersza druha Mieczysława Działowskiego, wieloletniego uczestnika Złazów, pochodzące z autorskiego zbioru poezji „Siła słowa. Magia flesza”.
To nic, że lata oddalają nas od młodości
To nic że każdy rok przybliża do starości
Jednak nic nie jest w stanie zniechęcić nas
by w jesienny czas zjawić się tam
gdzie sygnałem Lubogoszcz wzywani
wyruszamy na krakowski złaz
I tak co roku miesiąc wrzesień
niekiedy zimny i deszczowy
dostarcza harcerskich uniesień
wśród szumu jodłowych drzew
trzaskających iskier z ogniska
przypomina młode lata
Na Lubogoszczy właśnie starsza szaroszeregowa brać
z młodymi druhami się brata
I tym razem było serdecznie radośnie
Niejedno wspomnienie odżyło
niejedno serce głośniej zabiło
w harcerskim kręgu wokół ogniska…
Opracował Andrzej Wołowczyk
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach