fbpx
80. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów – RELACJA

80. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów – RELACJA


W niedzielę 29 września 2019 r. na terenie Muzeum Armii Krajowej odbył się uroczysty apel i kominek. W spotkaniu uczestniczyli weterani, członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, uczniowie, harcerze, instruktorzy harcerscy, nauczyciele, przyjaciele i sympatycy naszego Stowarzyszenia.

Apel rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia, odśpiewanie hymnu Szarych Szeregów i uczczenie minutą ciszy pamięci harcerzy poległych w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Następnie Druh Przewodniczący hm. Zbigniew Wilk HR odczytał decyzję uczestników zebrania z dnia 28 maja br. oraz wręczył okolicznościowy dyplom, przyznający tytuł Honorowego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Druhowi mjr. hm. Władysławowi Zawiślakowi. W dalszej kolejności dh. W. Zawiślak przekazał legitymację członków zwyczajnych: dh. hm. Monice Domagale, kol. Renacie Zawistowskiej, kol. Oldze Turkiewicz, dh. hm. Zbigniewowi Wilkowi. Następnie dh. W. Zawiślak i dh. Z. Wilk przyjęli do Stowarzyszenia dh. Paulinę Stępień i dh. Romana Czocha wręczając im legitymację członków współdziałających i znaczki Stowarzyszania. Dh. Przewodniczący przekazał okolicznościowe medaliki przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z okazji 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów 34. obecnym na apelu członkom Krakowskiego Oddziału.  Następnie Kapituła Odznaki „Szare Szeregi – Więź Pokoleń” wręczyła to wyróżnienie 64. uczniom i harcerzom, którzy w tym roku ją zdobyli. W dalszej części kol. Agnieszka Grochal i kol. Roman Hail wręczyli uczestnikom turnieju KSOS zestawy nagród.  Po wręczeniu wszystkich wyróżnień wyprowadzono sztandar Stowarzyszenia i zakończono apel. Następnie dh. M. Domagała zaprosiła wszystkich obecnych do specjalnie przygotowanej sali na okolicznościowy kominek. Po rozpaleniu symbolicznej świecy przez dh. Przewodniczącego wysłuchaliśmy wspomnień o 30. letniej działalności naszego Oddziału Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu kolejnych Złazów na Lubogoszczy. W dalszej części kominka dh. Marcin Kapusta przypomniał nam historie powołania Szarych Szeregów sprzed 80. lat. Młodzi uczestnicy mogli wykazać się wiedzą o tej historii w grze na planszach wystawowych. Po podsumowaniu wyników gry i odśpiewaniu piosenki „Komendant” krótką gawędę wygłosił dh. Przewodniczący. Kominek zakończyło pożegnanie w harcerskim kręgu.  Całość spotkania przeplatana była śpiewem harcerskich piosenek.

 

Tekst: Zbigniew Wilk,

Foto: Agnieszka Grochal.