fbpx
67. rocznica akcji Koppe

67. rocznica akcji Koppe


W sobotę o godz. 12 w Krakowie, u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Powiśla przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polski Walczącej odbyła się uroczystość przypominająca tamte wydarzenia.

Przybyła na nią około 70-osobową grupa, w większości w podeszłym już wieku przedstawicieli drużyn harcerskich z Warszawy, Krakowa i Zagłębia m.in. dh Tymoteusz Duchowski ps. „Motek”- dowódca oddziału „Warszawa”, wchodzącego w skład „Szarych Szeregów”, dh hm Mirosława Osieckiego z Sosnowca oraz dh phm Kazimierz Kalaga z Dąbrowy Górniczej oraz grupa rekonstrukcyjna w mundurach powstańczych sympatycy oddziałów „Parasol” i „Szarych Szeregów”, harcerze oraz zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie akcji kpt. Tadeusz Góralski „Góral” oraz bezpośredni uczestnik Wojciech Świątkowski „Korczak”, kombatanci: prezes Okręgu Małopolska ŚZŻ AK kpt. Ryszard Brodowski, Prezes Oddziału Krakowskiego ŚZŻ AK Jerzy Krusenstern, płk Leonard Wyjadłowski „Ziemia”, płk Kazimierz Hećko, Dr Dionizy Smyk Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Piotr Kurek przedstawiciel Zarządu Głównego ŚZŻ AK, przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa oraz parlamentarzyści.

Uroczystości prowadził prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Kombatantów „Parasola” – Jacek Tomaszewski z Warszawy. Uczestnicy najpierw złożyli kwiaty pod pomnikiem a następnie pod tablicą umieszczoną na ścianie kamienicy przy ul. Powiśle. Kolejnym etapem obchodów był przejazd na ul. Pomorską 2 i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, w byłej siedzibie Gestapo gdzie byli katowani uczestnicy akcji. Obecni mieli okazję zwiedzić nową ekspozycję stałą- Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956.

***

Akcja „Koppe” została przeprowadzona 11 lipca 1944 r. w Krakowie przez oddział Armii Krajowej przeciwko Wilhelmowi Koppemu, Wyższemu Dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie i pierwszemu zastępcy Generalnego Gubernatora Hansa Franka. Wilhelm Koppe został skazany na śmierć wyrokiem kierownictwa Polski Podziemnej za bezwzględne represje i masowe zbrodnie na Polakach i Żydach. Zamach, mimo iż został starannie przygotowany, nie udał się, gdyż ostrzelany samochód Koppego zdołał uciec z miejsca zdarzenia. Koppe został ranny, zginęło kilku towarzyszących mu Niemców. Po nieudanym zamachu jedna z grup uderzeniowych batalionu AK „Parasol” uciekała z Krakowa w kierunku Wolbromia. Polscy żołnierze zostali jednak zaatakowani przez żandarmów niemieckich koło wsi Kąty, a potem starli się z żołnierzami Wehrmachtu pod Udorzem, gdzie 5 żołnierzy AK zamordowano, a 4 zostało rannych.

Tekst Małgorzata Koszarek

**********

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

Instruktorski poczet sztandarowy 5DKW-ZHR ze sztandarem krakowskich Szarych Szeregów

Kwiaty w imieniu krakowskich Szarych Szeregów złożyli: (od prawej) Hm Por. Władysław Zawiślak ps. Wrzos, Hm. Barbara Pajor ps. Szara i Hm Por. Edward Szczęśniak ps. Ryś