fbpx

Śladem AK i Akcji „Burza” w Małopolsce

Zajęcia dofinansowane w ramach programu Bon Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zajęcia w 2 wersjach: dla uczniów klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Treść wykładu i poziom trudności zdań dostosowane są do wieku uczestników.

Cele operacyjne: uczeń powinien wiedzieć (znać):

  • postaci: Tadeusz Komorowski, Leopold Okulicki, Eugeniusz Borowski, Teresa Dykta, Edward Godlewski, Antoni Iglewski, Stanisław Marusarz, Bolesław Nieczuja-Ostrowski, Jerzy Pertkiewicz, Józef Stadnicki, Franciszek Paszka, Alojzy Piekarz, Zbigniew Ryś, Józef Spychalski, Gerard Woźnica, Julian Zubek;
  • wydarzenia: kampania obronna 1939 r., powstanie Armii Krajowej, akcja „Burza”, odbicie więźniów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Nowym Wiśniczu, powstanie Republiki Pińczowskiej, utworzenie Rzeczypospolitej Raciechowickiej, bitwa pod Harbutowicami, bitwa pod Ochotnicą, zajęcie Wolbromia, bitwa o Skalbmierz, Akcje „Most”, bitwa koło Jamnej;
  • pojęcia: Amia Krajowa, okupacja, Generalne Gubernatorstwo, łapanka, konspiracja, dywersja, sabotaż, Polskie Państwo Podziemne.

Cele wynikające z podstawy programowej, szkoła podstawowa, uczeń:

  • charakteryzuje polityczną i militarną działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów.

Szkoła ponadpodstawowa, uczeń:

  • charakteryzuje polityczną i militarną działalność Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Batalionów Chłopskich; wskazuje różne formy oporu wobec okupantów;
  • wyjaśnia uwarunkowania akcji „Burza”.

Metody: Aktywne zwiedzanie z wypełnianiem książeczek edukacyjnych i kart pracy, miniwykład, praca indywidualna oraz w grupach pod kierunkiem prowadzącego, rozmowa aktywizująca, elementy dramy, gra wielkoformatowa, dyskusja.

Pomoce dydaktyczne: Gra wielkoformatowa, flipchart, tablica interaktywna, książeczki do zajęć, ekwipunek wojskowy, sztanca do wybijania orzełków.

Ramowy plan zajęć:

1. Czynności organizacyjne.

2. Słowo wstępne, przedstawienie tematyki zajęć w formie rozmowy aktywizującej.

3. Aktywne zwiedzanie fragmentów ekspozycji – Uczestnicy w trakcie zwiedzania wypełniają karty pracy. Przybliżone zostaną im zagadnienia dotyczące przebiegu wojny obronnej 1939 roku, historii ziem polskich w czasie okupacji oraz konspiracyjnej działalności Polaków.

4. Zajęcia warsztatowe:

Podczas warsztatów uczniowie w trakcie miniwykładu, wzbogaconego o prezentację multimedialną, poznają historię Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej – AK. Uzyskują informacje na temat działalności konspiratorów w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności na terenie Małopolski, w trakcie akcji „Burza”. Dzięki zdobytej wiedzy, uzupełniają fragmenty książeczek edukacyjnych oraz wykonują zadania, przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. W dalszej części zajęć, uczestnicy poznają i narysują (dzięki wykorzystaniu szablonów) symbole i hasła wykonywane przez żołnierzy AK. Uczniom zaprezentowany zostanie także żołnierski ekwipunek. Wspólnie przeanalizowany zostanie wygląd ubioru partyzanckiego. Następnie każdy z uczestników wykona jego ważne elementy: biało czerwone naramienne opaski oraz polskiego orzełka czapkowego. Na zakończenie tej części zajęć uczestnicy podzieleni zostaną na 4 drużyny. Każdy uczestnik wykreuje postać żołnierza AK, któremu wymyśli imię, nazwisko oraz pseudonim żołnierza, ale także przygotuje dokumenty niezbędne do funkcjonowania podczas okupacji.

5. Gra wielkoformatowa:

Drużyny wcielą się w rolę oddziałów prowadzących działalność konspiracyjną, które otrzymały rozkaz zgłoszenia się do miejsca koncentracji oddziałów AK. Ich zadaniem będzie zdobycie po drodze jak największej liczby pieniędzy oraz kart zaopatrzenia i pomocy. Zespoły mogą je uzyskać m.in. dzięki organizowaniu akcji sabotażowo-dywersyjnych oraz udzielaniu pomocy ludności cywilnej. Drużyny wykonywać będą także zadania związane z realizacją Akcji „Burza” w Małopolsce. Zdobyte w trakcie gry karty oraz pieniądze przeliczane będą na punkty. Na zwycięską drużynę czekać będą nagrody.

Zakończenie zajęć: czas realizacji: ok. 120 minut

Zajęcia w dwóch wersjach adresowane do osób w wieku od 10 do 15 lat oraz do osób od 16 roku życia.
Liczba uczestników:  grupy od 10 do 20 osób
Czas trwania: 2 godz.
Kalendarz zajęć: zajęcia odbywać się będą do sierpnia 2019 roku

Koszt:  4 zł od osoby

Szczegółowe informacje i rezerwacja:  pod numerem telefonu  12  410 07 96 lub adresem e-mail:

rezerwacja/@/muzeum-ak.pl
 

 Województwo Małopolskie zapewnia dofinansowanie zajęć, a logo „Bonu Kultury” daje gwarancję, że proponowane warsztaty są nie tylko ciekawe, ale również atrakcyjne cenowo.