Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Uroczystości rocznicowe na Cmentarzu Rakowickim

14 czerwca 2024 r. na Cmentarzu Rakowickim odbyły się uroczystości upamiętniające:

- 109. rocznicę szarży pod Rokitną;

13 czerwca 1915 roku przeprowadzona została szarża dwóch szwadronów ułanów II Brygady Legionów, pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. Zaatakowane rosyjskie odziały piechoty zostały pokonane. Sukces okupiony został zdziesiątkowaniem obu szwadronów. W bitwie poległ dowódca i jego zastępcy. Zwycięstwo nie zostało wykorzystane strategicznie, mimo to jest symbolem bohaterstwa i odwagi polskich ułanów.

- 84. rocznicę deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz;

14 czerwca 1940 roku Niemcy wysłali z Tarnowa do KL Auschwitz pierwszy masowy transport 728 Polaków. Do obozu zagłady trafili, m.in. członkowie niepodległościowej konspiracji oraz aresztowani w obławach i łapankach. Uchwałą Sejmu 14 czerwca ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

- 74. rocznicy śmierci płk. Leopolda Bochnaka ps. "Piotr", "Wiesław", "Profesor";

15 czerwca 1950 roku po wyczerpującym, brutalnym śledztwie zmarł w szpitalu więziennym przy ul. Montelupich w Krakowie płkLeopold Bochnak ps. "Piotr", "Wiesław", "Profesor" Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w zbiorowej mogile partyzanckiej. Pułkownik walczył w I wojnie światowej w szeregach armii austrowęgierskiej na Bukowinie i froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli. Po uwolnieniu w listopadzie 1918 r. wstąpił do formowanej na Zachodzie "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera. W okresie międzywojennym pozostał w służbie czynnej w Wojsku Polskim jako oficer sztabowy. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Od pierwszych dni okupacji włączył się w działalność konspiracyjną. Był zastępcą Inspektora Miechowskiego ZWZ-AK, szefem wywiadu i łączności. W 1944 r. mianowano go zastępcą dowódcy 106. DP AK.

Organizatorem uroczystości był Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN w Krakowie. W uroczystościach wzięła udział delegacja Muzeum AK.

Tekst: Robert Springwald

Fot.: Sylwia Walerowska-Skorut, Robert Springwald

Zdjęcia


fotografii: 6, na stronach: 1
    Zmień ustawienia cookies