fbpx

Związek Żołnierzy Armii Krajowej

ZARZĄD GŁÓWNY W KRAKOWIE
UNION OF HOME ARMY VETERANS HEADQUATERS

Siedziba: Kraków 30-334, ul. Komandosów 21
Adres do korespondencji: Kraków 31-511, ul. Wita Stwosza 12

Dyżury: każdy wtorek miesiąca w godz. od 11 – 14 w Krakowie, przy ul. Wita Stwosza 12.
KRS: 0000070576
NIP: 676-21-91-042
REGON: 326317913

Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest stowarzyszeniem. Posiada Statut wpisany do rejestru dnia 25 marca 1992 r. przez Sąd Wojewódzki, Wydział I Cywilny w Krakowie, sygn. Akt. Ns Rej. ST. 2/92. Jest organizacją pozarządową. Związek posiada oddziały terenowe. Używa znaku ZŻAK. Sądem rejestrowym dla Zarządu Głównego jest Sąd Rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Terenem działalności Związku jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Kraków.

Celem Związku jest tworzenie i zacieśnianie więzi między rozproszonymi po kraju i zagranicy żołnierzami Armii Krajowej oraz ich rodzinami. Rozwijanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi byłych uczestników walczących w czasie II wojny światowej przeciwko Niemcom hitlerowskim, a także ich sojusznikom oraz okresu okupacji sowieckiej do 1956r.

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. zjazdy koleżeńskie
2. dyskusje, seminaria i konferencje naukowe dotyczące działalności Armii Krajowej,
3. koleżeńską pomoc dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin,
4. publikacje z zakresu działania Armii Krajowej, organizacji niepodległościowych na tle bieżącej sytuacji w kraju.
Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Naczelnymi Władzami Związku są:
a) Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów
b) Zarząd Główny
c) Główna Komisja Rewizyjna
d) Główny Sąd Koleżeński

Reprezentacja Związku
Umowy, zobowiązania o charakterze majątkowym, pełnomocnictwa oraz oświadczenia w innych sprawach i inne akty prawne podpisują w imieniu Zarządu Głównego jego przewodniczący lub zastępca oraz sekretarz, bądź skarbnik.

Związek wydaje czasopismo „BIULETYN AK”.

Zarząd Główny ZŻAK:

Przewodnicząca Zarządu Głównego
kpt. mgr Alicja Samborska
Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Krakowie,
tel. (12) 638-50-16, kom. 698 654 592

Zastępca Przewodniczącego ZG
kpt. mgr Jerzy Zybert
Przewodniczący Zarządu Oddziału w Warszawie,
tel. (22) 115 55 07, kom. 505 120 342

Zastępca Przewodniczącego ZG
Zbigniew Obtułowicz
Przewodniczący Zarządu Oddziału w Nowym Sączu
tel. (18) 442-20-43

Sekretarz Generalny ZG
kpt. Henryk Środa

Skarbnik ZG
mgr Jan Jarosz

Członkowie ZG:
mjr Władysław Starczewski
Przewodniczący Zarządu Oddziału w Zielonej Górze
tel. 695-726-942
por. Helena Wesołowska
Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Andrychowie
tel. (33) 875-30-73
kpt. Roman Wąż
kpt. Marian Kawiak


cheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseys