fbpx
Krakowski Klub Wtorkowy w rocznicę przemianowania ZWZ w AK

Krakowski Klub Wtorkowy w rocznicę przemianowania ZWZ w AK


We wtorek, 14 lutego, w kolejną rocznicę przemianowania ZWZ na AK, Krakowski Klub Wtorkowy organizuje spotkanie na temat muzealnego Przewodnika „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce”. Gośćmi Klubu będą Monika Karolczuk (polonistka i geolog, autorka przewodników historycznych oraz  albumów o zabytkach i krajobrazie) i prof. Olgierd Grott (kierownik w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, kierownik Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej).
Spotkanie poprowadzi Adam Kalita.

 

O przewodniku „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce”:  Czytelnik poznaje losy żołnierzy AK w czasie okupacji, idąc szlakami, jakie przemierzali. Ogląda takie same krajobrazy. Często staje przed tymi samymi kapliczkami, schroniskami, odpoczywa na tych samych polanach, gdzie toczyły się bitwy partyzanckie, oraz odwiedza miejsca przyjmowania zrzutów broni i ludzi. Idąc partyzanckimi szlakami, staje z zadumą nad mogiłami bohaterów, odwiedza lokalne izby pamięci i muzea, gdzie zebrano pamiątki z czasów wojny. Pozwala to spojrzeć mu na walkę żołnierzy podziemia przez pryzmat ludzi i miejsc, w których mieszkali, walczyli, ale też ginęli za ojczyznę.