fbpx
W poszukiwaniu ukrytej skrzyni z dokumentami

W poszukiwaniu ukrytej skrzyni z dokumentami


W dniu 27 czerwca grupa poszukiwawcza złożona z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego GEO-HIS i członków rodziny Rudolfa Gitisa, oficera AK, który brał udział w ukryciu skrzyni oraz przedstawicieli Muzeum AK kontynuowała prace badawcze. Wykonano szereg wykopów w miejscach manifestowania się anomalii georadarowych. Żmudny proces konfrontacji wiedzy źródłowej ze stanem rzeczywistym, możliwościami i oczekiwaniami. Prace będą postępować. Poniżej kilka zdjęć prezentujących sobotnie prace wykopaliskowe.
******************************************************************
18 czerwca 2020 roku członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego GEO-HIS podjęli pod auspicjami Muzeum AK poszukiwania skrzyni z dokumentami, która została ukryta tuż przed wkroczeniem Sowietów do Krakowa w 1945 roku.
Jak udało się ustalić na podstawie relacji świadków historii, a następnie podczas kwerend archiwalnych i bibliotecznych, do ukrycia skrzyni mogło dojść na terenie obecnego Przedszkola nr 67 w Krakowie. Podczas okupacji znajdowała się tam Spółdzielnia Spożywcza “Zagroda”, do której należeli również żołnierze AK. Wśród nich był ukrywający skrzynię oficer AK Rudolf Gitis.
Pierwszy etap działań polegał na wykonaniu nieinwazyjnych badań przy pomocy georadaru. Ponadto, w przedsięwzięciu wzięli udział potomkowie osób ukrywających skrzynię, przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także Dyrektor Przedszkola nr 67.
O dalszym przebiegu poszukiwań będziemy informować na bieżąco.