54. marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej

54. marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej


W dniu 6 sierpnia 2019 r. po raz 54 rozpoczął się marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej mający na celu upamiętnienie czynu zbrojnego „Kadrówki” Józefa Piłsudskiego, która w 1914 r. ruszyła ku granicy zaboru rosyjskiego w nadziei na rychłe wywalczenie niepodległej Polski.

Uczestnicy wydarzenia tradycyjnie wyruszyli z Krakowskich Oleandrów ku Kielcom. 8 sierpnia maszerujący przekroczyli granicę województwa małopolskiego wkraczając na teren świętokrzyskiego. Tu w Wodzisławiu na rynku odbył się uroczysty apel podczas, którego maszerujący  zostali powitani przez lokalne władze.

Uczestników marszu odwiedzili pracownicy Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej. Podczas apelu na wodzisławskim rynku biorący udział w zawodach strzeleckich i konkursie historycznym otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez nasze Muzeum.