fbpx
19 września 2022 r. odszedł na wieczną wartę por. Stanisław Leśko, żołnierz Armii Krajowej.

19 września 2022 r. odszedł na wieczną wartę por. Stanisław Leśko, żołnierz Armii Krajowej.


Nad ranem, w dniu 19 września 2022 r. zmarł por. Stanisław Leśko ps. „Wojnar”, „Ścibor”, „Lelek”, „Leśniewicz”.  W latach 1940–1945 żołnierz ZWZ/AK, a następnie (1945–1946) w szeregach DSZ oraz WiN.

Urodził się 4 lipca 1922 r. w Przybyszówce koło Rzeszowa. W czasie okupacji niemieckiej służył w strukturach ZWZ/AK, działał w dywersji i sabotażu. Uczestniczył w akcjach likwidacyjnych (akcja „Kośba”). Po wojnie włączył się  w nurt działalności antykomunistycznej, był członkiem WiN-u. W marcu 1945 r. wziął udział w uwolnieniu ze szpitala w Rzeszowie oficera AK Dragana Sotiroviča, a w czerwcu w likwidacji konfidenta UB odpowiedzialnego za śmierć ppor. Wiktora Błażewskiego ps. „Orlik”. W lipcu 1945 r. był w grupie, która uwolniła ze szpitala kpt. Józefa Maciołka. 24 listopada 1945 r. uczestniczył w likwidacji por. Ludwika Bojanowskiego z WUBP w Rzeszowie. W tym okresie angażował się również w działalność kolportażową, przenosił meldunki organizacyjne, broń oraz prasę konspiracyjną.

Swoją działalność powojenną oficjalnie ujawnił dopiero w 2007 r.

W 2014 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb por. St. Leśki odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70 B w czwartek 22 września 2022 r. o godz. 10.30.

fot. Zbiory rodzinne por. Leśki.