14.02 Zapraszamy na konferencję z cyklu “Gromadzkie Repozytorium Pamięci”.

14.02 Zapraszamy na konferencję z cyklu “Gromadzkie Repozytorium Pamięci”.


Konferencja z cyklu “Gromadzkie Repozytorium Pamięci” ma za zadanie wskazanie pasm żywej pamięci Bieżanowa, znaczących jako tematyka szkolnej i domowej edukacji historycznej poprzez cykl prelekcji z udziałem PN Oddział Kraków, Muzeum Armii Krajowej, SRK EDEN, Stowarzyszenie 10 czerwca, Gminny Ośrodek Kultury „Kozy”.

Miejsce i termin:

Piątek, 14 lutego 2020 r., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36, Centrum Kultury Podgórza, Dwór Czeczów, godz. 11:00-14:00

Uwarunkowania:

Jednym z kluczowych miejsc tożsamości Bieżanowa jest historyczny Zespół Parkowy wraz z zespołem rezydencyjnym Rodu Czecz de Lindenwald. Powstałe w drugiej połowie XIX wieku obiekty, wyrokiem burzliwych dziejów Polski, od 1945 zostały otwarte dla powszechnej edukacji i kultury fizycznej. W roku 1944 z rąk niemieckiego okupanta poległo dwóch żołnierzy Armii Krajowej, Henryk i Karol Czeczowie. W osiedlu jest ulica obu bohaterów.

Bieżanów to także historia słynnego Magazynu Broni AK ujawnionego dopiero w 1997 roku. Przy Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie miał miejsce największy w historii Protest Głodowy. Trwał od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 roku. Wzięło w nim udział 386 osób z ponad 80 miejscowości.

Wiedza o tym w społeczeństwie jest znikoma, pamięć o ludziach i wydarzeniach należy przywoływać.

Tematyka referatów:

– Protest Głodowy w Bieżanowie, praktyczne wsparcie Polaków na drodze do Niepodległości
– Ksiądz Adolf Chojnacki , człowiek niezłomny patriota
– Skrytka Bieżanowska i udział różnych grup Bieżanowian w Państwie Podziemnym
– Żołnierze WP Henryk i Karol Czecz, historia nieznana
– Od Gromadzkich Repozytoriów Pamięci do domowej edukacji historycznej

Podczas konferencji nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy bohaterów narodowych z rodziny Czecz de Lindenwald

Ważnym celem konferencji jest wykorzystanie procesu cyfryzacji dla wsparcia instytucji rodziny oraz solidarności międzypokoleniowej, wartości kluczowych dla zrównoważanego rozwoju dobrostanu społecznego i zadań publicznych wspólnot samorządowych.