Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

KOMUNIKAT AKTUALNY

Konkursy Samorządu Województwa Małopolskiego Amicus Homunum 2024 i Kryształy Soli 2024

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w bieżących edycjach konkursów Amicus Hominum i Kryształy Soli. W tym roku konkursy odbywają się w nowej odsłonie, ze zmodyfikowanymi kategoriami.

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych Amicus Hominum została ustanowiona 2006 r. Przyznając ją samorząd województwa chce podziękować wszystkim, dzięki których pracy i zaangażowaniu upowszechniane są postawy pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.

W tym roku nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach:

1. Amicus Hominum - Społecznik, Filantrop
2. Amicus Hominum - Ambasador Zdrowia
3. Amicus Hominum - Animator Społeczny

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych Kryształy Soli została ustanowiona w 2005 r. i przeznaczona jest dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej celem jest promowanie działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

W tym roku nagroda przyznana zostanie w następujących kategoriach:

1. Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2024
2. Małopolski Lider Społeczności Lokalnych Kryształy Soli 2024
3. Małopolska Inicjatywa Pozarządowa Kryształy Soli 2024

Spośród wszystkich laureatów Kapituła Konkutrsu wybierze Laureata Grand Prix 2024, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 tys. zł, ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.

Termin nadsyłania zgłoszeń do obydwóch konkurów mija 31 lipca 2024 r. Można je przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, z dopiskiem na kopercie: "Nagroda Kryształy Soli". Decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia składać można także: osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu w godzinach 8-16 (ul. Racławicka 56, parter - nowy budynek lub ul. Basztowa 22 w Krakowie), osobiście w Agendach Urzędu w godzinach 8-16: Miechów, ul. Sobieskiego 4; Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52; Oświęcim, ul. Górnickiego 1; Tarnów, al. Solidarności 5-9; Zakopane, ul. Kościeliska 7; Sucha Beskidzka, ul. J. Piłsudskiego 23, elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 522, 12 61 60 121, e-mail: . Zwycięzców konkursów poznamy pod koniec 2024 r.

Tekst: na podstawie materiałów organizatora
Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego