Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

KOMUNIKAT ARCHIWALNY

7 edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

W dniach od 15 maja do 14 czerwca będzie możliwe głosowanie dotyczące rozdysponowania środków w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski zdecydują, na co przeznaczyć 16 mln złotych. O przyznanie dotacji ubiega się 232 projekty, 42 ogólnowojewódzkie i 190 regionalnych.

Swój głos będzie można oddać na projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na znaczenie historii i tradycji narodowej, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy polegające na zakupie defibrylatorów AED. Będzie możliwość zagłosowania na projekty, których celem jest organizacja spotkań integracyjno-twórczych, spotkań dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży oraz seniorów. Tematem sporej części zgłoszonych zadań są działania sportowe, kulturowe i zdrowotne.

Każda osoba, która ukończyła szesnasty rok życia i jest mieszkańcem Małopolski będzie mogła oddać dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie. Na zadania z puli ogólnowojewódzkich może zagłosować każda osoba, natomiast na zadania regionalne tylko mieszkaniec danego regionu.

Biorący udział w głosowaniu będą mogli oddać swój głos w sposób, jaki będzie im odpowiadał:

• Elektronicznie: przez Internet - na stronie bo.malopolska.pl - narzędzie zostanie udostępnione 15 maja.

• Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (na stronie bo.malopolska.pl znajdziesz wykaz lokalizacji miejsc do głosowania)

• poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem "Budżet Obywatelski" na jeden z podanych adresów:

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;

- Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Suchej Beskidzkiej (ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka), lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane).

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych - nie data stempla pocztowego na kopercie.

Szczegóły i grafika dostępne na: www.bo.malopolska.pl