fbpx
Został ogłoszony tzw. Akt 5 listopada

Został ogłoszony tzw. Akt 5 listopada


5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austro-węgierskie wydały odezwę skierowaną do Polaków. Podczas konferencji w Pszczynie, na której omawiano możliwe rozwiązania sprawy polskiej, generalni gubernatorzy okupowanych stref Hans von Beseler oraz Karl Kuk podpisali w imieniu cesarzy tzw. Akt 5 listopada. Dokument miał przede wszystkim znaczenie propagandowe i miał zachęcać Polaków do walki z Imperium Rosyjskim. Pomimo, że manifest nie określał granic państwa ani nie wspominał o powołaniu polskiego rządu, to dla Polaków był momentem przełomowym – włączał kwestię polską w cele toczącej się I wojny światowej, a także dawał nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Na Zamku Królewskim w dniu ogłoszenia odezwy orkiestra niemiecka zagrała „Boże coś Polskę” oraz „Jeszcze Polska nie zginęła”. Natomiast dla cesarza Franciszka Józefa I Akt 5 listopada okazał się być jednym z ostatnich dokumentów przez niego podpisanych.

Fot. Okazjonalna kartka wydana z okazji wystawienia aktu. (Ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego)