fbpx
Zbrodnia w Glinciszkach

Zbrodnia w Glinciszkach


Zbrodnia w Glinciszkach – 20 czerwca 1944 r.  litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił 38 mieszkańców miejscowości Glinciszki. Wśród zamordowanych były głównie kobiety i dzieci. Akcja ta spowodowała odwet ze strony 5 Brygady AK, która rozstrzelała 27 mieszkańców wsi Dubinki.