fbpx
Zakończyła się bitwa w rejonie Wizny

Zakończyła się bitwa w rejonie Wizny


10 września 1939 r. zakończyła się bitwa w rejonie Wizny, zwana też często polskimi Termopilami. Od 7 do 10 września żołnierze Polscy pod dowództwem kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza Władysława Raginisa walczyli z przeważającymi siłami niemieckimi dowodzonymi przez gen. Heinza Guderiana. Stosunek sił był dla Polaków miażdżący – naprzeciw 350 żołnierzy oraz 20 oficerów polskich, Niemcy wystawili do walki ok. 42 tysiące wyposażonych w czołgi i moździerze żołnierzy. Wobec niedającej nadziei sytuacji obrońców i groźby rozstrzelania jeńców kpt. Raginis zdecydował się na kapitulację, po czym popełnił samobójstwo.

Fot. A. Zarzecki. Mural na ścianie jednego z domów w Wiźnie, przedstawiający żołnierzy kapitana Władysława Raginisa – odwzorowanie zdjęcia wykonanego 10 września 1939 r.