fbpx
Wybuchło II powstanie śląskie

Wybuchło II powstanie śląskie


Po zakończeniu I powstania śląskiego zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom Górnego Śląska przypadło francusko-włoskim oddziałom wojskowym, które przybyły w sile kilkunastu tysięcy żołnierzy. W lutym 1920 r. władzę nad omawianym obszarem objęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu, składająca się z przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji (tę ostatnią reprezentował przychylny Polakom gen. Henri Le Rond). W lutym również rozpoczęły swoją działalność komitety plebiscytowe obu stron, które prowadziły wytężoną pracę organizacyjną i propagandową. Polski komitet, w przeciwieństwie do niemieckiego, borykał się z utrudnieniami ze strony aparatu policyjnego, który w całości znajdował się w niemieckich rękach. Polacy domagali się usunięcia tej struktury z plebiscytowej strefy, Niemcy zaś upierali się, żeby utrzymać w tej kwestii status quo. Taka sytuacja generowała wiele incydentów ze strony niemieckiej, wliczając w to m. in. napady ich bojówek na polskie instytucje. Latem 1920 r. incydentów tego typu było coraz więcej, w związku z trudną sytuacją Polaków na froncie wojny z bolszewikami. Wzmożona antypolska działalność Niemców, którzy nie przebierali w środkach oraz niepokojąca sytuacja w kraju spowodowały, że Polacy zbrojnie zamanifestowali swoją chęć usunięcia niemieckich służb policyjnych z plebiscytowego obszaru.

Zbrojne wystąpienie strony polskiej zostało poprzedzone krwawymi incydentami. Jednym z ich przykładów było starcie protestujących Niemców z oddziałami francuskimi w Katowicach. To w okolicy tego miasta, w nocy z 17 na 18 sierpnia, miały miejsce również pierwsze działania zbrojne.

19 sierpnia 1920 r. wybuchło II powstanie śląskie, które swym zasięgiem objęło większy teren niż poprzednie. Arenę starć stanowiły głównie tereny wiejskie, ze względu na obsadę większych miast przez niemieckie służby policyjne i garnizony alianckie. W toku walk powstańcom udało się opanować m.in.: Szopienice, Mikołów, Giszowiec, Ochojec, Piekary Śląskie, Wodzisław Śląski, jak też przejściowo Bytom. Działania powstańcze zakończono 25 sierpnia 1920 r., na skutek rozwiązania w dniu poprzednim przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową niemieckiej policji bezpieczeństwa. Niniejszym cel Polaków został osiągnięty.

Fot. Polski plakat propagandowy.