fbpx
Wizyta gen. Sikorskiego w Moskwie

Wizyta gen. Sikorskiego w Moskwie


2 grudnia 1941 r. Naczelny Wódz PSZ gen. Władysława Sikorskiego przyjechał do Moskwy w celach dyplomatycznych.

W efekcie prowadzonych rozmów 4 grudnia gen. Sikorski i Stalin podpisali porozumienie, którego celem była bliższa współpraca między Polską i ZSRS w walce z Niemcami. Podczas spotkania, Stalin zachęcał również Naczelnego Wodza do uregulowania kwestii granicy polsko-sowieckiej, jednak Generał uchylił się od podjęcia tego tematu. Sprawa ta nie powróciła więcej w rozmowach polsko-sowieckich, kiedy przywódca ZSRS utwierdził się w przekonaniu, że uznanie granic swojego państwa z 1941 r. może uzyskać od mocarstw zachodnich.

Pomimo jednoczesnego prezentowania woli porozumienia, Stalin nie zrezygnował z przygotowywania planu rozwiązania sprawy polskiej. W świetle kontynuacji działań dywersyjnych Sowietów na terenie Generalnego Gubernatorstwa oraz aresztowania dwóch pracowników polskiej ambasady w Kujbyszewie, gen. Sikorski po powrocie do Londynu otwarcie sprzeciwiał się chęci zawarcia przez stronę brytyjską układu z ZSRS, mającego uznać sowiecką aneksję państw bałtyckich.