fbpx
Utworzenie Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa

Utworzenie Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa


Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (tzw. policja granatowa) została powołana 17 grudnia 1939 r. Do zgłaszania się do tej formacji zobowiązani zostali pod karą śmierci funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej. Zadaniem „policji granatowej” było utrzymywanie porządku publicznego. W swojej działalności podlegała niemieckiej policji porządkowej  – Ordnungspolizei. Utrzymywano ją ze środków budżetów samorządowych.

W 1940 r. utworzono także Polską Policję Kryminalną, podlegającą niemieckiej Kriminalpolizei (Kripo).

Wśród funkcjonariuszy „policji granatowej” znaleźli się zarówno kolaboranci, jak i członkowie Polskiego Państwa Podziemnego. Dziewięciu granatowych policjantów zostało odznaczonych medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

 

fot. Gubernator Hans Frank przyjmuje meldunek od komendanta oddziału policji polskiej (źródło: NAC)