fbpx
Utworzenie Armii Polskiej na Wschodzie

Utworzenie Armii Polskiej na Wschodzie


12 września 1942 r. powstała Armia Polska na Wschodzie, rozkaz połączenia Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie oraz znajdujących się na terenie Iraku Polskich Sił Zbrojnych ewakuowanych z  ZSRR wydał Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski. Dowódcą Armii został gen. Władysław Anders.