fbpx
Urodziła się Aleksandra Szczerbińska

Urodziła się Aleksandra Szczerbińska


Aleksandra Szczerbińska urodziła się w 1882 r. w Suwałkach.

Działaczka Związku Strzeleckiego i Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. W ramach działalności w Organizacji Bojowej PPS brała udział m. in. w organizacji słynnej akcji pod Bezdanami w 1908 r., przewoziła przez granicę między Galicją a Królestwem druki, broń i materiały wybuchowe. O tym, jak niebezpieczne było to zadanie pisała we wspomnieniach:

„Metoda, jaką stosowaliśmy polegała na tym, że wszystko niemal trzeba było wieźć na sobie. Tak więc np. kobieta w długiej sukni mogła swobodnie nieść dwa lub trzy mauzery, przywiązane do ciała, wzdłuż nóg. Rewolwery i amunicję zaszywano w szerokie pasy, które kładło się na siebie pod ubranie. Dynamit znakomicie nadawał się do gorsetu. Na szczęście, na modę ówczesną nie mogłyśmy narzekać. Panie nosiły obszerne płaszcze, peleryny, spódnice i suknie, staniki i staniczki, ułatwiające ukrycie wielu rzeczy. Z czasem doszłyśmy do takie wprawy, że mając na sobie do czterdziestu funtów amunicji czy bibuły, podróżowałyśmy swobodnie, nie wzbudzając podejrzenia. Najniebezpieczniejszą i najmniej wygodną kontrabandą był dynamit. Myśl, że ma się na sobie materiał wybuchowy łączyła się ze świadomością niebezpieczeństwa eksplozji. Jakieś silniejsze potarcie szpilką czy fiszbinem z gorsetu i zabawa skończona.” W okresie I wojny światowej służyła w oddziale wywiadowczo-kurierskim 1 Brygady Legionów Polskich.  Działała również w Polskiej Organizacji Wojskowej,  za co została internowana w Szczypiornie.

W 1921 r. została drugą żoną Józefa Piłsudskiego. Mieli dwie córki. W okresie międzywojennym zajmowała się działalnością społeczną i charytatywną.  Została odznaczona Orderem Virtuti Militari V kl., Orderem Odrodzenia Polski  I, II i III Klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarła w Londynie w 1963 r.