fbpx
Urodził się Tadeusz Kasprzycki

Urodził się Tadeusz Kasprzycki


Tadeusz pochodził z ziemi chełmińskiej. Jednak po udziale w strajku szkolnym w 1905 r. kontynuował naukę w stołecznym gimnazjum. W Warszawie również zdał maturę. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej rozpoczął studia na paryskiej Sorbonie, a następnie genewskim uniwersytecie. We Francji oraz w Szwajcarii działał w Związku Walki Czynnej. W 1913 r. ukończył kurs oficerski letniej szkoły Związku Strzeleckiego pod Limanową.

Po wybuchu I wojny światowej został dowódcą I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich rozpoczynając marsz z Krakowa ku granicom z Królestwem Polskim. Szybko objął funkcję w Sztabie I Brygady Legionów. Rok później objął komendę nad Polską Organizacją Wojskową w Warszawie i Lublinie. Po powołaniu Tymczasowej Rady Stanu, do czerwca 1917 r. działał w jej Komisji Wojskowej.  Gdy Józef Piłsudski został aresztowany po tzw. kryzysie przysięgowym Tadeusz Kasprzycki wraz z niektórymi współpracownikami komendanta rozpoczął działalność tzw. „organizacji A”.

Po odzyskaniu niepodległości Tadeusz Kasprzycki podjął dalszą edukację wojskową. W 1919 r. rozpoczął naukę w paryskiej Wyższej Szkole Wojennej, a także studia dyplomatyczne w Ecole Libre des Sciences Politique. W następnych latach służył na wielu stanowiskach w Wojsku Polskim, w tym m.in. pełnił rolę szefa Wydziału Planów, szefa Oddziału III (Operacyjnego) Biura Ścisłej Rady Wojennej (1922-1925), szefa Biura Ścisłej Rady Wojennej (1926) oraz szefa Oddziału III Sztabu Generalnego (1927). Jako wysokiej rangi oficer brał udział w misjach dyplomatycznych, równocześnie rozwijając karierę wojskową i polityczną.

W 1934 r. został wiceministrem spraw wojskowych, a po śmierci Józefa Piłsudskiego przejął po nim stanowisko ministra spraw wojskowych. W przededniu II wojny światowej doprowadził do podpisania układu wojskowego między Polską i Francją na wypadek agresji niemieckiej na Polskę. We wrześniu 1939 r. został internowany w Rumunii wraz z innymi członkami Rządu RP. W następnych latach dotarł do Wielkiej Brytanii. Po wojnie pozostał na emigracji. Zmarł w Kanadzie, w 1978 r.

Poniżej wspomnienia gen. Kasprzyckiego.

fot. Tadeusz Kasprzycki (na prawo do J. Piłsudskiego) – źródło: wikimedia commons.