fbpx
Urodził się Stefan Bryła

Urodził się Stefan Bryła


17 sierpnia 1886 roku w Krakowie urodził się profesor Stefan Bryła, polski inżynier i pionier spawania w budownictwie, poseł na Sejm RP oraz członek polskiej konspiracji.

W 1908 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie, gdzie został zatrudniony jako wykładowca. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, poszerzał swoją wiedze na różnych zagranicznych uczelniach oraz wielkich budowach. W 1918 roku Stefan Bryła wrócił do Lwowa, gdzie wsparł obronę miasta przed siłami ukraińskimi. Po podjęciu pracy w Warszawie, jako ochotnik wziął także udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 roku był profesorem zwyczajnym na Politechnice Lwowskiej, a od 1934 roku na Politechnice Warszawskiej. Stefan Bryła pracę wykładowcy łączył z działalnością polityczną –  przez trzy kadencje był posłem na Sejm RP (wybieranym w 1926, 1928 i 1930) z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji. Jednak do historii przeszedł dzięki swojej pracy naukowej, był bowiem pionierem w dziedzinie spawalnictwa. W 1928 roku jako pierwszy na świecie opracował przepisy dotyczące spawania konstrukcji budowlanych. Zaprojektował także spawany most drogowy na Słudwi. Był to pierwszy tego typu obiekt na świecie. Do najważniejszych budynków zaprojektowanych przez profesora Stefana Bryłę należały także m.in.: wieżowiec „Prudential” w Warszawie, gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, czy też Hala Targowa w Katowicach.

W czasie II wojny światowej prof. Stefan Bryła zaangażował się w działalność polskiego podziemia. Był dziekanem na tajnej Politechnice Warszawskiej. Posiadana przez niego wiedza była także przydatna przy prowadzeniu działalności dywersyjnej. Stefan Bryła dowodził formacją saperską „Ciągnik”, działającą w strukturach ZWZ-AK oraz Biurem Wojskowym Przemysłu („Tokarnia”). Był także m.in. autorem instrukcji przeznaczonej dla członków Kedywu AK, zawierającej informacje na temat sposobów niszczenia stalowych mostów. Za prowadzenie tajnej działalności jesienią 1943 roku profesor Stefan Bryła został zatrzymany przez niemieckich okupantów. 3 grudnia 1943 roku został rozstrzelany przy zajezdni tramwajowej na ulicy Puławskiej.