fbpx
Urodził się Stanisław Rostworowski

Urodził się Stanisław Rostworowski


Stanisław Rostworowski urodził się w 1888 roku w Krakowie. W młodości uczęszczał do III Gimnazjum im. Jana Sobieskiego, po czym wyjechał do Szwajcarii, gdzie w Zurychu rozpoczął studia. Tam też uzyskał doktorat z chemii i filozofii.

Gdy powrócił do kraju rozpoczął pracę na Wydziale Rolniczym UJ. Po powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego wszedł do Departamentu Wojskowego pod komendą Władysława Sikorskiego., a gdy zrezygnował z tej służby wstąpił do II Brygady Legionów. Brał udział kampanii karpackiej i bukowińskiej na przełomie 1914 i 1915 roku. W połowie 1916 roku został adiutantem podpułkownika Sikorskiego. W tym czasie zajmował się werbunkiem na terenie Galicji i Królestwa Polskiego. W trakcie „kryzysu przysięgowego” złożył przysięgę, a następnie wszedł w skład Polskiego Korpusu Przysięgowego kierowanego przez gen. Zielińskiego.

W okresie międzywojennym pozostał w wojsku pełniąc bardzo wiele przeróżnych funkcji, przechodząc w 1935 r. w stan spoczynku. W dniu wybuchu II wojny światowej zgłosił się do wojska zostając dowódcą obrony przeciwlotniczej w Kaliszu, by następnie brać udział w obronie Warszawy. Po wyjeździe z kraju zgłosił się do służby liniowej, jednak Kazimierz Sosnkowski skierował go do Bukaresztu, gdzie zaczął pełnił funkcję wicekonsula RP, a jego zadaniem było sprowadzanie polskich żołnierzy i oficerów dalej na zachód. W 1941 r. podobne funkcję począł pełnić w stolicy Węgier. Niecały rok później zagrożony aresztowaniem przez Niemców powrócił do Polski. Zgłosił się do Komendy Głównej AK przyjmując pseudonim „Odra”. Pełnił funkcję Inspektora AK na obszarze krakowsko-śląskim, od 1944 r. przebywając w rodzinnym Krakowie. Tam też został aresztowany w dniu 11 sierpnia przez gestapo. W trakcie przesłuchania milczał. Gdy jeden z Niemców spoliczkował generała, ten oddał mu, a następnie pobił drugiego przesłuchującego. Jednak w trakcie przesłuchania Stanisława Rostworowskiego zamordowano.