fbpx
Urodził się Stanisław Burhardt-Bukacki

Urodził się Stanisław Burhardt-Bukacki


8 stycznia 1890 r. w Cannes we Francji urodził się Stanisław Burhardt-Bukacki. W trakcie I wojny światowej wstąpił do Legionów, wcześniej związany ze „Związkiem Strzeleckim”, Polską Organizacją Wojskową oraz Związkiem Walki Czynnej. W okresie wojny polsko-bolszewickiej był szefem sztabu Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego, a następnie oddany do dyspozycji Naczelnego Wodza.  W okresie międzywojennym pełnił różne stanowiska wojskowe. Od 1924 r. generał brygady. W trakcie zamachu stanu w 1926 r. stanął po stronie Józefa Piłsudskiego będąc w sztabie gen. Orlicz-Dreszera.

W 1939 r. został skierowany przez marszałka Śmigłego-Rydza do Francji jako szefa Misji Wojskowej przy Naczelnym Dowództwie Sprzymierzonych. 27 września otrzymał z kolei nominację na dowódcę Armii Polskiej we Francji, jednak po przybyciu gen. Sikorskiego zdał mu dowództwo.

W okresie II wojny światowej został odstawiony na boczny tor. Zmarł w Edynburgu w 1942 r.