fbpx
Urodził się Ryszard Białous

Urodził się Ryszard Białous


4 kwietnia 1914 roku w Warszawie urodził się Ryszard Białous ps. „Jerzy”, harcmistrz ZHP, instruktor Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, dowódca harcerskiego batalionu „Zośka”, odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari.

Przed wojną działał w harcerstwie, ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Studiował Architekturę na Politechnice Warszawskiej. Po zmobilizowaniu walczył w obronie Warszawy w 8 Dywizji Piechoty.

Po rozpoczęciu służby w konspiracji współtworzył program Szarych Szeregów. W latach 1941-1942 pracował jako magazynier w fabryce obuwia „Elka” („Liner-Kaczyński”) przy ul. Stawki, gdzie ukrywał broń. Po utworzeniu Kedywu Komendy Głównej AK zostaje dowódcą Oddziału Specjalnego „Jerzy”, w którego skład wchodzili harcerze grup szturmowych. Zastępcą Ryszarda Białousa został Tadeusz Zawadzki „Zośka”, który zginął w akcji w Sieczychach 20 sierpnia 1943 r. Po jego śmierci OS „Jerzy” przemianowano na batalion „Zośka”, którego dowódcą pozostał „Jerzy”

W okresie powstania warszawskiego batalion Zośka walczył w Zgrupowaniu AK „Radosław”. Ze swoim batalionem Białous przeszedł cały szlak bojowy, a po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli. Po uwolnieniu przez Brytyjczyków został żołnierzem w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej dowodzonej w tym czasie przez ppłk. Antoniego Szczerbo-Rawicza.

Wyjechał z Wielkiej Brytanii i przeniósł się do Quillen w prowincji Neuquen w Argentynie. Rozpoczął tam pracę na rzecz miejscowych Indian oraz nadzorował budowę lotniska. Ponadto pełnił rolę dyrektora generalnego dróg i energii elektrycznej w Patagonii.

Napisał wspomnienia zatytułowane „Walka w pożodze”. Zmarł w 1992 roku.

fot. Ryszard Białous, źródło: domena publiczna.