fbpx
Urodził się Marian Kozielewski

Urodził się Marian Kozielewski


Marian Kozielewski był żołnierzem Legionów Polskich, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, oficerem służby czynnej WP w okresie II RP. Podczas II wojny światowej pełnił funkcję komendanta warszawskiej Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa. Równocześnie zaangażowany był w działalność konspiracyjną. W randze podpułkownika był komendantem Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Prywatnie był również bratem Jana Karskiego.