fbpx
Urodził się Maciej Kalenkiewicz, major WP

Urodził się Maciej Kalenkiewicz, major WP


1 lipca 1906 r. w Pacewiczach na Wileńszczyźnie urodził się Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, absolwent Korpusu Kadetów w Modlinie oraz Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie, później również Politechniki Warszawskiej. Oficer służby czynnej Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, cichociemny, awansowany w sierpniu 1944 r. na stopień podpułkownika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., walkę kontynuował  w Oddziale Wydzielonym wojska Polskiego, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy dowódcy mjr. Henryka Dobrzańskiego. W grudniu 1939 r. opuścił okupowaną Polskę, udając się do Francji, gdzie zaangażował się na rzecz odtworzenia polskiej armii, w maju 1940 r został zaprzysiężony i przydzielony do Komendy Głównej Związku walki Zbrojnej.
Wraz z Janem Górskim przedstawił projekt lotniczej łączności z krajem. Koncepcję tą zrealizowano po ewakuacji polskiej armii do Wielkiej Brytanii. Po powrocie do okupowanej ojczyzny zaangażował się początkowo w pracę w Komendzie Głównej Armii Krajowej, następnie działał w strukturach AK Okręgu Nowogródek. Podczas akcji „Burza” był bardzo mocno zaangażowany w walkę, m.in. opracował plan operacji „Ostra Brama” (zdobycia Wilna). Poległ 21 sierpnia 1944 r. pod Subkontami koło Lidy, w trakcie walki oddziału „Kotwicza” z siłami NKWD. Dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari.