fbpx
Urodził się Maciej Aleksy Dawidowski ps. Alek

Urodził się Maciej Aleksy Dawidowski ps. Alek


3 listopada 1920 r. urodził się w Drohobyczu Maciej Aleksy Dawidowski ps. Alek, bohater powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.

W 1932 r. ukończył edukację na poziomie szkoły podstawowej, a następnie w latach 1932-1939 kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, której zwieńczeniem było zdanie matury w maju 1939 r. Od września 1940 r. uczęszczał na zajęcia prowadzone przez Państwową Szkołę Budowy Maszyn. W czasie okupacji przyjęty został również na Zastępczy Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty.

W 1933 r. wstąpił do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego, gdzie dosłużył się harcerskiego stopnia ćwika.

Od początku okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną. Od października do grudnia 1939 r. jego działalność związana była z organizacją PLAN. W 1940 r. zaangażował się w służbę na rzecz Związku Walki Zbrojnej. Natomiast w marcu 1941 r. wstąpił do podziemnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”. Działał również w Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. W późniejszym czasie włączył się w walkę dywersyjną, jako członek Grup Szturmowych Szarych Szeregów, podległych Kedywowi Armii Krajowej.

Zainicjował jedną z form walki prowadzonej w ramach Małego Sabotażu, polegającą na zrywaniu niemieckich flag. Do historii przeszła przeprowadzona indywidualnie przez niego akcja, polegająca na odkręceniu tablicy z niemieckim napisem z cokołu pomnika Mikołaja Kopernika czy też wykonanie na budynku Muzeum Narodowego napisu „Jam tu. Ludu W-wy – Jan Kiliński” jako znak protestu przeciwko demontażowi pomnika Jana Kilińskiego na rozkaz władz okupacyjnych. Podczas „Akcji pod Arsenałem” 26 marca 1943 r., mającej na celu odbicie więźniów, został ciężko ranny, co przyczyniło się do jego przedwczesnej śmierci.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Fot. Aleksy Dawidowski, źródło: domena publiczna.