Urodził się Maciej Dawidowski ps. Alek

Urodził się Maciej Dawidowski ps. Alek


3 listopada 1920 r. urodził się w Drohobyczu Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”, bohater powieści
A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. W 1932 ukończył edukację na poziomie szkoły podstawowej,
a następnie w latach 1932-1939 kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, której zwieńczeniem było zdanie matury w maju 1939 r. Od września 1940 r. uczęszczał na zajęcia prowadzone przez Państwową Szkołę Budowy Maszyn. W czasie okupacji przyjęty został również na Zastępczy Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty.

W 1933 r. wstąpił do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego, gdzie dosłużył się harcerskiego stopnia ćwika.

Od początku okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną. Od października do grudnia
1939 r. jego działalność związana była z organizacją PLAN. W 1940 r. zaangażował się w służbie na rzecz Związku Walki Zbrojnej. Natomiast w marcu 1941 r. wstąpił do podziemnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”. Działał również w Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Później włączył się w walkę dywersyjną, jako członek Grup Szturmowych Szarych Szeregów, podległych Kedywowi Armii Krajowej.

Zainicjował jedną z form walki prowadzonej w ramach Małego Sabotażu, polegającą na zrywaniu niemieckich flag. Do historii również przeszła przeprowadzona indywidualnie przez niego akcja, polegająca na odkręceniu tablicy z niemieckim napisem z cokołu pomnika Mikołaja Kopernika, czy wykonanie na budynku Muzeum Narodowego napisu „Jam tu . Ludu W-wy – Jan Kiliński”, na znak protestu przeciwko demontażowi na rozkaz władz okupacyjnych pomnika Jana Kilińskiego. Podczas „Akcji pod Arsenałem” mającej na celu odbicie więźniów, został ciężko ranny, co przyczyniło się do jego przedwczesnej śmierci.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari.