fbpx
Urodził się Leopold Okulicki

Urodził się Leopold Okulicki


12 listopada 1898 r. urodził się Leopold Okulicki – generał brygady WP, współtwórca wojskowych struktur konspiracyjnych SZP-ZWZ-AK i ostatni komendant główny Armii Krajowej.

W 1913 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, a po wybuchu I wojny światowej czynnie służył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego. W 1919 r. brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w rejonie Lwowa. W trakcie wojny z bolszewikami walczył pod Lidą, nad Berezyną oraz pod Komarowem. W okresie międzywojennym pełnił różne funkcje sztabowe, a od września 1935 r. służył w Oddziale III Sztabu Głównego WP.

Po wybuchu  II wojny światowej brał udział w obronie Warszawy dowodząc na odcinku w Woli. Po kapitulacji stolicy wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski, a w październiku 1939 r. został dowódcą okręgu w Łodzi. Zagrożony dekonspiracją przeniósł się do Warszawy, gdzie objął stanowisko Inspektora Komendy Głównej ZWZ, a następnie został mianowany komendantem terenów wschodnich. Po przybyciu do Lwowa w styczniu 1941 r. został aresztowany, a następnie przewieziony do Moskwy. Po utworzeniu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS został szefem sztabu PSZ, a następnie dowódcą 7 Dywizji Piechoty.

W kolejnych latach Naczelny Wódz gen. K. Sosnkowski mianował płk. Okulickiego dowódcą Bazy Przerzutowej i Ośrodka Wyszkolenia Cichociemnych w Bazie nr 10 pod Brindisi. Po przeszkoleniu spadochronowym został w nocy z 21 na 22 maja 1944 r. zrzucony do kraju objął stanowisko szefa Operacji i I zastępcy szefa Sztabu Komendy Głównej AK. 27 lipca 1944 r. został mianowany komendantem organizacji „Nie”.  Po kapitulacji powstania warszawskiego został dowódcą AK, a jego zastępcą został gen. Emil Fieldorf „Nil”. 19 stycznia 1945 r. wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Niedługo potem został aresztowany przez Sowietów i wywieziony do Związku Sowieckiego. Podczas pokazowego procesu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego został skazany 21 czerwca 1945 r. na 10 lat więzienia. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie 24 grudnia 1946 r. zamordowany w więzieniu NKWD na Łubiance.

Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari (IV klasy oraz dwukrotnie V klasy), Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie).

Fot. Płk Leopold Okulicki podczas ćwiczeń, źródło: domena publiczna.