fbpx
Urodził się Jerzy Giedroyc

Urodził się Jerzy Giedroyc


27 lipca 1906 r. urodził się Jerzy Giedroyc, polski wydawca i publicysta.

W okresie międzywojennym pracował w Ministerstwie Rolnictwa jako referent, a następnie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Po wybuchu II wojny światowej został ewakuowany do Rumunii, gdzie był sekretarzem osobistym ministra rolnictwa. W 1941 r. zgłosił się do służby wojskowej. Ewakuowany do Palestyny wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczył w Libii oraz w walkach o Tobruk. W kolejnych latach był kierownikiem Wydziału Czasopism i Wydawnictw Wojskowych Biura Propagandy II Korpusu Polskiego, pracownikiem Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej we Włoszech, a w 1945 r. dyrektorem Departamentu Europejskiego Ministerstwa Informacji Rządu w Londynie.

Po wojnie założył w Rzymie wraz z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Józefem Czapskim oraz małżeństwem Hertzów Instytut Literacki dla zdemobilizowanych żołnierzy polskich. Instytut przeniesiono do Francji, a w 1947 r. ukazał się pierwszy numer „Kultury”.

Ośrodek paryskiej „Kultury” w okresie istnienia „żelaznej kurtyny” był istotnym ośrodkiem polonijnym. W Maisons-Laffitte pod Paryżem spotykali się najwybitniejsi polscy twórcy emigracyjni, w tym Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Czapski, Jerzy Stempowski, Konstanty Jeleński czy Juliusz Mieroszewski.

Jerzy Giedroyc zmarł na zawał serca w nocy z 14 na 15 września 2000 roku.

 

fot. Jerzy Giedryoc w 1997 r., źródło: wikimedia commons – CC BY 2.5.