fbpx
Urodził się Hieronim Dekutowski ps. Zapora

Urodził się Hieronim Dekutowski ps. Zapora


24 września 1918 r. urodził się Hieronim Dekutowski ps. Zapora, żołnierz WP, cichociemny, żołnierz podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej.

Hieronim Dekutowski urodził się w 1918 roku pod Tarnobrzegiem, w którym uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum. Zdał egzamin dojrzałości w 1939 roku. Wybuch wojny przerwał marzenia o podjęciu studiów we Lwowie.

W czasie wojny obronnej przeszedł granicę polsko-węgierską. Zdołał przedostać się do Francji, a po jej kapitulacji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W 1942 roku jako ochotnik rozpoczął szkolenie na cichociemnego. Zadaniem tej formacji było między innymi prowadzenie działań dywersyjnych na tyłach wroga na terenie okupowanej Polski. W marcu 1943 roku złożył przysięgę Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Zapora” oraz „Odra”. Zrzut nastąpił we wrześniu 1943 roku. Po okresie aklimatyzacji został skierowany do oddziału Kedywu w Okręgu AK Lublin.

„Zapora” wraz z oddziałem bronił wysiedlanych przez Niemców mieszkańców Zamojszczyzny. Przeprowadzano liczne akcje bojowe i dywersyjne. Podczas operacji „Burza” grupa „Zapory” ochraniała sztab Komendy Okręgu.

Na początku 1945 roku Hieronim Dekutowski stanął na czele oddziału prowadzącego akcje odwetowe przeciwko NKWD, UB i MO. Wraz z oddziałami Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” zdobył Janów Lubelski i uwolnił osadzonych w miejscowym więzieniu. Lata 1945-46 to przede wszystkim akcje dywersyjne oraz samoobrony na obszarze Lubelszczyzny, Kielecczyzny oraz woj. rzeszowskiego. Podejmowano walki z oddziałami UB i KBW.

W 1947 roku rozwiązał oddziały, a komendę przekazał Zdzisławowi Brońskiego ps. Uskok. „Zapora” wraz z Władysławem Siłą-Nowickim oraz Inspektoratem lubelskiego Zrzeszenia WiN podjął się próby ucieczki na Zachód. Został złapany i aresztowany w Nysie w połowie września 1947 roku, a następnie przewieziony do więzienia w Warszawie. Został poddany brutalnemu śledztwu aż do czerwca 1948 roku. 3 listopada komunistyczny sąd wydał na majora H. Dekutowskiego karę śmierci.

Niecałe pół wieku później, w 1994 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wyrok unieważnił. Szczątki mjr „Zapory” znaleziono na warszawskich Powązkach dzięki działaniom Instytutu Pamięci Narodowej.